Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost lékařské fyziky

Webová stránka: www.cslf.cz

Latinský název: Societas Bohema Physicae Medicinali Colendae

Zkratka: ČSLF

Počet členů společnosti: 71

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období od 2018 - 2022):

Výbor společnosti:

Předseda:
MUDr. Lukáš Bolek Ph.D. 
Ústav biofyziky LF UK Plzeň 
alej Svobody 1655/76 
323 00 Plzeň 
tel: 377593215 
e-mail: lukas.bolek@lfp.cuni.cz 

Čestný předseda: 
prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc. 
emeritní profesor LF MU v Brně 
tel. 516410366 
e-mail: ihrazdira@seznam.cz 

Místopředseda: 
prof. MUDr. RNDr. Beneš Jiří CSc.
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK 
Salmovská 1 
120 00 Praha 2 
tel: 224-965842 
e-mail: benesji@volny.cz 

Vědecký tajemník:
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. 
Biofyzikální ústav LF MU 
Kamenice 3 
625 00 Brno 25 
tel: 549-491335 
e-mail: vmornst@med.muni.cz 

Hospodářka: 
MUDr. Lenka Forýtková, CSc. 
Biofyzikální ústav LF MU 
Kamenice 3 
625 00 Brno 
tel: 549493953 
e-mail: lforyt@med.muni.cz 

Členové výboru: 
prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. 
Ústav biofyziky 2. LF UK 
V Úvalu 84 
150 06 Praha 5 – Motol 
tel: 257296350 
e-mail: evzen.amler@lfmotol.cuni.cz 

prof. RNDr. Hana Kolářová CSc. 
Ústav lékařské biofyziky 
Hněvotínská 3 
77515 Olomouc 
tel: 585-632101 
e-mail: hana.kolarova@upol.cz 

prof. MUDr. Josef Rosina Ph.D., MBA
Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK 
Ruská 87 
100 00 Praha 10 
tel.: 267102305 
e-mail: jozef.rosina@lf3.cuni.cz 

RNDr. Sochorová Hana Ph.D. 
Katedra biomedicínských oborů LF OU v Ostravě 
Syllabova 19

Ostrava – Zábřeh 
tel: 597091746 
e-mail: hana.sochorova@osu.cz 

Mgr. Jan Zeman, Ph,D., 
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK 
Salmovská 1 
120 00 Praha 2 
tel.:723968641 
e-mail: honza.zeman@gmail.com 

 

Revizní komise:

Předseda : 
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc. 
LF UK 
Šimkova 870 
500 38 Hradec Králové 
tel: 495-816462 
e-mail: hanus@lfhk.cuni.cz 

Členové: 
MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D. 
Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK 
Salmovská 1 
120 00 Praha 2 
tel: 603150292 
e-mail: jkymplova@volny.cz 

Mgr. Jaromír Vachutka, Ph.D. 
Ústav lékařské biofyziky 
Hněvotínská 3 
775 15 Olomouc 
tel: 585632113 
e-mail: jaromir.vachutka@upol.cz

Sekce

  • telemedicína, č. 1300007

Zápis z ustavující schůze ke stažení zde

Stanovy společnosti ke stažení zde