Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny

Webová stránka: www.sneh.cz

Anglický název: Czech Society of the Hospital Epidemiology and Hygiene

Latinský název: Societas Bohema Epidemiologiae Hygienaeque Hospitalium Colendis

Zkratka: SNEH

Počet členů společnosti: 61 Volební období 2018-2022

 

Členové výboru společnosti a revizní komise:

předseda

MUDr. Totušek Pavel

Franty Kocourka 2/3077

15000 Praha 5

tel: 602-243147

pavel.totusek@gmail.com

 

místopředseda

MUDr. Šípová Iva

Infekční odd.očkovací centrum- Nemocnice a.s.

B.Němcové 54

37087 České Budějovice

tel: 387-874661

sipova@nemcb.cz

 

vědecký sekretář

MUDr. Kolářová Marie, CSc.

Ústav preventivního lékařství LF MU

Kamenice 735/5

62500 Brno 25

tel: 549-491380

mkolar@med.muni.cz

 

pokladník

MUDr. Jirouš Jaroslav

Oddělení epidemiologie FN

E. Beneše 1128/13

30599 Plzeň

tel: 377-103840

jirous@fnplzen.cz

 

člen výboru

prim. MUDr. Kohoutová Jarmila

Oddělení nemocniční hygieny FN

I.P.Pavlova 6

77520 Olomouc

tel: 585-442335

jarmila.kohoutova@fnol.cz

 

člen výboru

Mgr. Vaculíková Dana

Oddělení hygieny KZ a.s., Masarykova nemocnice

Sociální péče 3316/12A

40113 Ústí nad Labem

tel: 477-112024

dana.vaculikova@kzcr.eu

 

člen výboru

MUDr. Hobzová Lenka

Oddělení nemocniční hygieny FN

Sokolská 581

50005 Hradec Králové

tel: 495-833923

lenka.hobzova@fnhk.cz

 

předseda RK

MUDr. Ryantová Václava

 

v.ryantova@gmail.com

 

člen RK

MUDr. Melicherčíková Věra, CSc.

SZÚ

Šrobárova 48

10042 Praha 10

tel: 267-082284

Vera.melichercikova@szu.cz

 

člen RK

MUDr. Míčková Eva

 

Formánkova 435

500 11  Hradec Králové

tel:

mickoeva@gmail.com