Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny

Webová stránka: www.sneh.cz

Anglický název: Czech Society of the Hospital Epidemiology and Hygiene

Latinský název: Societas Bohema Epidemiologiae Hygienaeque Hospitalium Colendis

Zkratka: SNEH

Počet členů společnosti: 61

Volební období 2018-2022

Členové výboru společnosti a revizní komise:

 

předseda

 

MUDr. Totušek Pavel

 

Franty Kocourka 2/3077

 

150 00 Praha 5

 

tel: 602-243147

 

pavel.totusek@gmail.com

 

 

místopředseda

 

MUDr. Šípová Iva

 

Infekční odd.očkovací centrum - Nemocnice a.s.

 

B. Němcové 54

 

370 87 České Budějovice

 

tel: 387-874661

 

sipova@nemcb.cz

 

 

vědecký sekretář

 

MUDr. Kolářová Marie, CSc.

 

Ústav preventivního lékařství LF MU

 

Kamenice 735/5

 

625 00 Brno 25

 

tel: 549-491380

 

mkolar@med.muni.cz

 

 

pokladník

 

MUDr. Jirouš Jaroslav

 

Oddělení epidemiologie FN

  E. Beneše 1128/13

 

305 99 Plzeň

 

tel: 377-103840

 

jirous@fnplzen.cz

 

 

člen výboru

 

prim. MUDr. Kohoutová Jarmila

 

Oddělení nemocniční hygieny FN

 

I. P. Pavlova 6

 

775 20 Olomouc

 

tel: 585-442335

 

jarmila.kohoutova@fnol.cz

 

 

člen výboru

 

Mgr. Vaculíková Dana

 

Oddělení hygieny KZ a.s., Masarykova nemocnice

 

Sociální péče 3316/12A

 

401 13 Ústí nad Labem

 

tel: 477-112024

 

dana.vaculikova@kzcr.eu

 

 

člen výboru

 

MUDr. Hobzová Lenka

 

Oddělení nemocniční hygieny FN

 

Sokolská 581

 

500 05 Hradec Králové

 

tel: 495-833923

 

lenka.hobzova@fnhk.cz

 

 

předseda RK

 

MUDr. Ryantová Václava

 

v.ryantova@gmail.com

 

 

člen RK

 

MUDr. Melicherčíková Věra, CSc.

 

Státní zdravotní ústav

 

Šrobárova 48

 

100 42 Praha 10

 

tel: 267-082284

 

Vera.melichercikova@szu.cz

 

 

člen RK

 

MUDr. Míčková Eva

  Formánkova 435

 

500 11  Hradec Králové

 

mickoeva@gmail.com