Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost paliativní medicíny

Webová stránka: www.paliativnimedicina.cz

Anglický název: Czech Society Palliative Medicine

Latinský název: Societas Bohema Medicinae Palliativae Colendae

Zktratka: ČSPM

Počet členů: 212

 

Sekretariát ČSPM ČLS JEP: Mgr. Jana Kabelková, Žlutý kopec 7, 656 53  Brno

e-mail: admin@paliativnimedicina.cz

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2021):
předseda
MUDr. Sláma Ondřej, Ph.D.
Ambulance podpůrné a paliativní onkologie MOÚ
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
tel: 543-136209
oslama@mou.cz
 
místopředseda
prim. MUDr. Závadová Irena
Mobilní hospic Cesta domů, z.ú.
Boleslavská 16
130 00 Praha 3
tel: 775-556922
irena.zavadova@cestadomu.cz
 
vědecký sekretář
PhDr. Loučka Martin, Ph.D.
Centrum paliativní péče
Dykova 15
101 00 Praha 101
tel: 605-376107
m.loucka@paliativnicentrum.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Kabelka Ladislav, Ph.D.
Interní oddělení, Nemocnice p. o.
Brněnská 716/41
693 01 Hustopeče u Brna
tel: 519-407311
kabelka@paliativni-institut.cz
 
člen výboru
MUDr. Kalvach Zdeněk, CSc.
Clinicum
Sokolovská 304
180 00 Praha 8
tel: 286-883676
z.kalvach@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Hegmonová Eva
Ambulance bolesti, Nemocnice ATLAS a.s.
třída 2. května 3070
760 01 Zlín
tel: 571-857334
eva.hegmonova@centrumlb.cz
 
člen výboru
Mgr. Uhlíř Marek
Domácí hospic
Bubenská 3
170 00 Praha 7
tel: 266-712610
marek.uhlir@cestadomu.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Mojžíšová Mahulena
Dětské oddělení, Nemocnice
K Nemocnici 1106/14
268 31 Hořovice
tel: 311-551201
mahuszka@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Kopecký Ondřej
KARIM VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-962243
okop@centrum.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Svoboda Pavel
Domácí hospic sv. Zdislavy, Oblastní charita
Generála Sochora 705/3
674 01 Třebíč 1
tel: 736-503951
pavel.svoboda@trebic.charita.cz
 
člen RK
prim. MUDr. Tomíšková Marcela
Klinika nemocí plicních a TBC FN
Jihlavská 25
624 00 Brno 24
tel: 532-232571
tomiskova.marcela@fnbrno.cz
 
člen RK
prim. MUDr. Balnerová Eva
Nemocnice
Vrchlického 59
586 01 Jihlava 1
tel: 603-834900
balnerovae@nemji.cz

SEKCE

1250002 – sekce geriatrické paliativní péče

1250003 – sekce pro etiku v paliativní péči