Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost paliativní medicíny

Webová stránka: www.paliativnimedicina.cz

Anglický název: Czech Society Palliative Medicine

Latinský název: Societas Bohema Medicinae Palliativae Colendae

Zktratka: ČSPM

Počet členů: 300

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2020):

předseda
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, Ambulance podpůrné a paliativní onkologie
Žlutý kopec 7
Brno
656 53
mobil: 608-642076
tel: 543-136209
oslama@mou.cz

čestný předseda
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika FN
Jihlavská 20
602 00  Brno
vorlicek.jiri@fnbrno.cz

místopředseda
prim., MUDr. Irena Závadová,
Mobilní hospic Cesta domů, z.ú.
Boleslavská 16
Praha 3
130 00
mobil: 775-020825
tel: 775-556922
irena.zavadova@cestadomu.cz

vědecký sekretář
PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
Centrum paliativní péče
Dykova 15
Praha 101
101 00
mobil:
tel: 605-376107
m.loucka@paliativnicentrum.cz

člen výboru
MUDr. Marek Sochor, Ph.D.
Komplexní onkologické centrum KN a.s.
Husova 10
Liberec
460 63
mobil: 776-724365
tel: 485-312332
sochor.marek73@gmail.com

člen výboru
MUDr. Ondřej Kopecký,
KARIM VFN
U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
mobil: 732-337647
tel: 224-962243
okop@centrum.cz

člen výboru
prim., MUDr. Mahulena Exnerová,
Dětské oddělení, Nemocnice
K Nemocnici 1106/14
Hořovice
268 31
mobil: 603-596433
tel: 311-551201
mahuszka@seznam.cz

člen výboru
Mgr. Marek Uhlíř,
mobil: 773-481234
tel: 266-712610
Marek.Uhlir@cestadomu.cz

člen výboru
MUDr. Eva Hegmonová,
Ambulance bolesti, Nemocnice ATLAS a.s.
Třída 2. května 3070
Zlín
760 01
mobil: 602-770188
tel: 571-857334
eva.hegmonova@centrumlb.cz

člen výboru
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Domácí hospic sv. Zdislavy
Třebíč 1
674 01
mobil: 737-230772
ladislav.kabelka.mobilni@gmail.com

předseda RK
MUDr. Pavel Svoboda,
Domácí hospic sv. Zdislavy, Oblastní charita
Generála Sochora 705/3
Třebíč 1
674 01
tel: 736-503951
paul.freedom@centrum.cz

člen RK
prim., MUDr. Eva Balnerová,
Nemocnice
Vrchlického 59
Jihlava 1
586 01
tel: 603-834900
balnerovae@nemji.cz

člen RK
prim., MUDr. Marcela Tomíšková,
Klinika nemocí plicních a TBC FN
Jihlavská 25
Brno 24
624 00
mobil: 777-195887
tel: 532-232571
tomiskova.marcela@fnbrno.cz

Seznam sekcí:
SEKCE 1250 - dětské paliativní péče
SEKCE 1250 - geriatrické paliativní péče
SEKCE 1250 - pro etiku v paliativní péči