Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost pro bioimplantologii

Webová stránka: www.spolecnostprobioimplantologii.cz

Anglický název: Bioimplantology Association

Latinský název: Societas Bohema Bioimplantationibus Indagandis

Zkratka: BIOS

Počet členů společnosti: 35

 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (na období 2015 -2019):
předseda
MUDr. Kubešová Barbara
VA-BIOS, s.r.o.
Navrátilova 8a
616 00 Brno 16
tel: 774-117762
barbarka.barbarka@seznam.cz
 
místopředseda
doc. MUDr. Lysák Daniel, Ph.D.
Hemato-onkologické oddělení FN
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 377-103722
lysak@fnplzen.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Fales Ivan
Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 1
128 20 Praha 2
tel: 224-436058
ivan.fales@uhkt.cz
 
pokladník
Martínek Aleš
SYMMA, s.r.o.
Pompova 602/4
617 00 Brno 17
tel: 607-650654
a.martinek@symma.cz
 
člen výboru
MUDr. Jajtner Pavel
Hematologicko-transfúzní oddělení, Nemocnice
Dr. Jánského 11
669 02 Znojmo
tel: 515-215464
pavel.jajtner@nemzn.cz
 
člen výboru
Ing. Sedláček Radek, Ph.D.
Fakulta strojní ČVUT
Technická 4
166 07 Praha 6
tel: 224-352653
radek.sedlacek@fs.cvut.cz
 
člen výboru
Ing. Suchý Tomáš, Ph.D.
Fakulta strojní ČVUT
Technická 4
160 00 Praha 6
tel: 777-608280
suchyt@irsm.cas.cz
 
Revizní komise:
předseda
MUDr. Moravec Vladimír
BAXTER CZECH, spol.s.r.o.
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5
tel.: 724-114383
vmoravec@email.cz
 
člen RK
Procházková Drahomíra
Ústav patologie FN Brno
Jihlavská 25
625 00 Brno 25
tel: 532-232726
dprochaz@seznam.cz
 
člen RK
MUDr. Kubeš Václav
Ústav patologické anatomie FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
tel: 777-095660
v.nehet@seznam.cz; vaclav.kubes@fnbrno.cz