Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost krizové připravenosti zdravotnictví - k 16. 2. 2021 zaniká !!!!!

Webová stránka: www.skpz.cz

Latinský název: Societas Bohema Crisium Avertendarum Apparatui in Re Sanitaria Instruendo

Zkratka: SKPZ

Časopis: Krizová připravenost zdravotnictví (k dispozici on-line)

Počet členů společnosti: 67

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015-2018):
předseda
Mgr. Nováková Šárka
 
Veverkova 12
53354 Pardubice 20
tel: 775-163814
info@skpz.cz
 
místopředseda
MUDr. Mašek Jiří
ZZS Královéhradeckého kraje
Hradecká 1690/2A
50012 Hradec Králové 12
tel: 495-755215, 221
masekji@zzskhk.cz
 
2. místopředseda/vědecký sekretář
MUDr. Hrdlička Pavel
ZZS Plzeňského kraje
Klatovská třída 2960/200i
30100 Plzeň 1
tel: 377-672107
pavel.hrdlicka@zzspk.cz
 
pokladník
MUDr. Tauchmanová Eva
ZZS Libereckého kraje
Husova 976/37
46001 Liberec 1
tel: 485-218557
tauchmanova@zzslk.cz
 
člen výboru
MUDr. Valenta Zbyněk
Vojenské zařízení 6848
Těchotín
56166 Těchonín
tel: 973-273617
zbynek.valenta@gmail.com
 

Revizní komise:

předseda RK

Ing. Fišer Václav
ZZS Jihomoravského kraje, p.o.
Kamenice 798/1d
62500 Brno 25
tel: 545-113116
fiser.vaclav@zzsjmk.cz
 
člen RK
Ing. Halačka Tomáš
Krajský úřad Jihlavského kraje
Žižkova 57
58633 Jihlava
tel: 564-602453
Halacka.T@kr-vysocina.cz