Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii

Webové stránky společnosti: www.csupg.cz

Anglický název: Czech Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Latinský název: Societas Bohema Ultrasonitui in Arte Obstetricia Gynaecologiaque Adhibendo

Zkratka: ČSUPG

Časopis: Aktuální gynekologie a porodnictví 

Vydavatel časopisu: APROFEMA, s.r.o.

Periodicita: 12x ročně

Počet členů společnosti: 177

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období):

předseda

prof. MUDr. Calda Pavel, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 08 Praha 2
tel: 224-967473
calda@gynstart.cz; pavel.calda@vfn.cz
 
místopředseda
MUDr. Břešťák Miroslav, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 00 Praha 28
tel: 224-967473
mirabrestak@me.com;brestaci@email.cz
 
pokladník
prof. MUDr. Fischerová Daniela, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 00 Praha 28
tel: 224-967473
daniela.fischerova@seznam.cz
 

Revizní komise:

předsedkyně RK

prim. MUDr. Smetanová Dagmar, CSc.
GENNET Praha s.r.o.
Kostelní 9
170 00 Praha 7
tel: +420 242 456 710, mobil: +420 602 804 970
smetanova@gennet.cz
 
člen RK
as. MUDr. Karel Hodík, CSc.
Gynekologická a porodnická klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-832632
karel.hodik@fnhk.cz
 
člen RK
Prof. MUDr. Michal Zikán, PhD.
Nemocnice na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
tel: 266 083 202
michal.zikan@bulovka.cz