Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii

Webové stránky společnosti: www.csupg.cz

Anglický název: Czech Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Latinský název: Societas Bohema Ultrasonitui in Arte Obstetricia Gynaecologiaque Adhibendo

Zkratka: ČSUPG

Časopis: Aktuální gynekologie a porodnictví 

Vydavatel časopisu: APROFEMA, s.r.o.

Periodicita: 12x ročně

Počet členů společnosti: 177

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období):

předseda

prof. MUDr. Calda Pavel, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
12808 Praha 2
tel: 224-967473
calda@gynstart.cz; pavel.calda@vfn.cz
 
místopředseda
as. MUDr. Fischerová Daniela, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
12800 Praha 28
tel: 224-967473
daniela.fischerova@seznam.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Břešťák Miroslav, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
12800 Praha 28
tel: 224-967473
mirabrestak@me.com;brestaci@email.cz
 
pokladník
MUDr. Hodík Karel, Ph.D.
Gynekologická a porodnická klinika FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-832632

karel.hodik@fnhk.cz

 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Kulovaný Eduard, CSc.
GENNET s.r.o.
Kostelní 9
17000 Praha 7
tel: 222-313000
eduard.kulovany@gennet.cz
 
člen RK
prim. MUDr. Dlouhý Aleš
Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Trutnov a.s.
Maxima Gorkého 77/8
54101 Trutnov 1
tel: 499-866450
ales.dlouhy@nemtru.cz
 
člen RK
MUDr. Čutka David
Centrum lékařské genetiky
Novohradská 68/1806
37008 České Budějovice 8
tel: 387-204618
david.cutka@clg.cz