Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie

Webová stránka: http://www.csrkch.cz/

Anglický název: Czech Society of Refractive and Cataract Surgeons

Zkratka: ČSRKCH

Časopis: Česká mikrooftalmologie

Vydavatel časopisu: ČSRKCH

Perioda zasílání: 4x ročně

Počet členů společnosti: 185

 

Členové výboru a revizní komise:

předseda

prof. MUDr. Kuchynka Pavel, CSc.
Oční klinika FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-162390
kuchynka@fnkv.cz
 
místopředseda
MUDr. Stodůlka Pavel, Ph.D. FEBOS-CR
Oční klinika Gemini
Pančava 360
760 01 Zlín 1
tel: 577-202202
stodulka@lasik.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Hamouz Jan
Oční klinika FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-162391
hamouz@gmail.com
 
člen výboru
MUDr. Mašek Petr, CSc. FEBO
Oční klinika FN
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597-375951
petr.masek@fno.cz
 
člen výboru
prim. doc. MUDr. Pašta Jiří, CSc.
Oční klinika 1. LF UK a ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
tel: 973-202191
jiri.pasta@uvn.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Baráková Drahomíra, CSc.
Oční klinika Gemini
U Společenské zahrady 3
140 00 Praha 4
tel: 244-016441
barakova@gemini.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Studený Pavel, Ph.D.
Oční klinika FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-162391
studenypavel@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Cendelín Jiří, CSc.
OFTA s.r.o.
Sokolovská 82
323 00 Plzeň 23
tel: 377-539125
 
člen výboru
MUDr. Bulíř Petr, FEBO
Oční oddělení, Krajská nemocnice a.s.
Husova 10 
460 01 Liberec 1 
tel: 485-312763
bulirp@email.cz
 

předseda RK
MUDr. Jan Hamouz

člen RK
MUDr. Monika Horáčková, Ph.D.

člen RK
MUDr. Martin Hložánek, Ph.D., FEBO