Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost robotické chirurgie

Webová stránka: www.csrch.cz

Anglický název: Czech Society for Robotic Surgery

Latinský název: Societas Bohema Automatis in Chirurgia Adhibendis

Zkratka: ČSRCH

Počet členů společnosti: 76

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2012 - 2016):

předseda

doc. MUDr. Študent Vladimír, Ph.D.
Urologická klinika FN
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc 9
tel: 588-443461
vladimir.student@fnol.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Struppl Daniel
GynCentrum Praha
Hloubětínská 3/13
190 00 Praha 9 - Hloubětín
tel: 225-000888
daniel.struppl@gyncentrum.cz
 
pokladník
MUDr. Tvarůžek Jaroslav
Chirurgie - Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.
594 01 Velké Meziříčí
tel: 566-512385
tvaruzekJ@seznam.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Pilka Radovan, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 585-444100
radovan.pilka@fnol.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Schraml Jan, Ph.D.
Klinika urologie a robotické chirurgie UJEP
Sociální péče 12a
401 13 Ústí nad Labem
tel: 477-113541
jan.schraml@kzcr.eu
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Kočárek Jiří, Ph.D.
Urologické oddělení ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
tel: 973-203331,29
jiri.kocarek@uvn.cz
 
člen RK
prim. MUDr. Škrovina Matěj, Ph.D.
Chirurgické oddělení Nemocnice
K Nemocnici 76
741 01 Nový Jičín 1
tel: 556-773400
matej.skrovina@nspnj.cz
 
člen RK
doc. MUDr. Veverková Lenka, Ph.D.
I. chirurgická klinika FNUSA
Pekařská 53
602 00 Brno
tel: 543-182328
lvever@med.muni.cz

 

Profil a zaměření ČSRCH ČLS JEP

Česká společnost robotické chirurgie ČLS JEP je dobrovolnou, odborně vědeckou organizací.
Sdružuje lékaře, střední zdravotnické pracovníky i jiné osoby zabývající se robotickou chirurgii, případně činností s oborem robotické chirurgie související. Činnost členů společnosti je organizována jako zájmová a neplacená. Společnost rozvíjí svoji činnost jako multidisciplinární platforma mezi odbornostmi využívajícími ve své praxi robotické operační či asistenční systémy, včetně diagnostických a navigačních technologií . Spolu s jinými odbornými společnostmi a spolky lékařů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Cíle České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP pro následující období jsou zejména:  

  1. rozvoj edukační činnosti a vytváření standardů a guidelines robotické chirurgie napříč odbornostmi.
  2. navázání užší spolupráce s odbornými společnostmi ČLSJEP v oborech využívajících robotická zařízení.
  3. podpora koordinace činnosti Center robotické chirurgie a vytváření podkladů pro jednání s plátci zdravotní péče s cílem optimalizace spektra výkonů a jejich úhrad a zefektivnění koncepce využívání robotických systémů.
  4. organizování výročních celostátních konferencí a workshopů s důrazem na nové trendy, technologie, předávání zkušeností a prezentaci robotických technologií.
  5. vytváření úzkých vazeb na zahraniční odborné společnosti stejného zaměření .
  6. dokončení informačního portálu na webových stránkách pro lékaře i pacienty.