Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost terapie ruky

Webová stránka: www.terapieruky.cz

Anglický název: Czech Society for Hand Therapy

Zkratka: ČSRR

Počet členů: 79

Bulletin ke stažení [PDF]

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 - 2020):

předseda

Mgr. Kukačková Milada
Rehabilitace ruky a fyzioterapie
Kroftova 6
150 00 Praha 5
tel: 775-122606
milada.cincerova@seznam.cz
 
místopředseda
MUDr. Fibír Aleš, Ph.D.
Oddělení plastické a estetické chirurgie a léčby popálenin FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-833692
fibir@seznam.cz
 
vědecký sekretář
Mgr. Jančíková Věra
Oddělení rehabilitace FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 585-855943
vera.jancikova@upol.cz
 
pokladník
MUDr. Fialová Ludmila
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie
Dr. Karla Farského 267
512 11 Vysoké nad Jizerou
tel: 481-593918
fialovaludmila@seznam.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Sukop Andrej, Ph.D.
Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-163030
andrej.sukop@gmail.com
 

Revizní komise:

předseda RK

Mgr. Kolínová Kristýna
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie
Dr. Karla Farského 267
512 11 Vysoké nad Jizerou
tel: 481-350926
kinynka@seznam.cz
 
člen RK
Mgr. Krejčí Ivana
FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597-372163
ivi.krejci@seznam.cz
 
člen RK
Tošovská Markéta, Bc.
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie
Dr. Karla Farského 267
512 11 Vysoké nad Jizerou
tel: 481-593918
megisv@seznam.cz