Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost terapie ruky

Webová stránka: www.terapieruky.cz

Anglický název: Czech Society for Hand Therapy

Zkratka: ČSRR

Počet členů: 79

Bulletin ke stažení [PDF]

Členové výboru společnosti a revizní komise:

předseda
Mgr. Milada Kukačková,
Rehabilitace ruky a fyzioterapie
Kroftova 6
Praha 5
150 00
mobil: 775-122606
tel: 775-122606
milada.cincerova@seznam.cz

místopředseda
Mgr. Věra Jančíková, Ph.D.
FN, Oddělení rehabilitace
I. P. Pavlova 6
Olomouc
775 20
mobil: 606-433109
tel: 585-855943
vera.jancikova@upol.cz

vědecký sekretář
prof., MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
Praha 10
100 34
mobil: 603-303239
tel: 267-163030
andrej.sukop@gmail.com

člen výboru
MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.
Oddělení plastické a estetické chirurgie a léčby popálenin FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
mobil: 603-869203
tel: 495-833692
bir@seznam.cz

předseda RK
Mgr. Kristýna Kolínová,
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie
Dr. Karla Farského 267
Vysoké nad Jizerou
512 11
mobil: 737-110800
tel: 481-350926
kinynka@seznam.cz

člen RK
Mgr. Markéta Tošovská,
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie
Dr. Karla Farského 267
Vysoké nad Jizerou
512 11
mobil: 605-520764
tel: 481-593918
megisv@seznam.cz

člen RK
Mgr., Bc. Michaela Žváčková,
NZZ Fyzioterapie
Viniční 235
Brno 15
615 00
mobil: 775-352124
michaela.zvackova@seznam.cz

člen RK
Mgr. Ivana Krejčí,
FN
17. listopadu 1790/5
Ostrava - Poruba
708 52
mobil: 775-205475
tel: 597-372163
ivi.krejci@seznam.cz