Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro gastrointestinální onkologii

Webová stránka: www.sgo-cls.cz

Anglický název: Society for Gastrointestinal Oncology

Latinský název: Societas Oncologiae Gastrointestinali Colendae

Zkratka: SGO

Počet členů: 122

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 - 2019):
předseda
prof. MUDr. Zavoral Miroslav, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
16902 Praha 6
tel: 973-203061
miroslav.zavoral@uvn.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Rejchrt Stanislav, Ph.D.
II. interní klinika FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-834240
rejchrt@lfhk.cuni.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Hoch Jiří, CSc., FCMA
Chirurgická klinika 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-434100
jiri.hoch@lfmotol.cuni.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Válek Vlastimil, CSc. MBA, EBIR
Klinika radiologie a nukleární medicíny FN a LF MU
Jihlavská 20
62500 Brno 25 - Bohunice
tel: 532-233006
Valek.Vlastimil@fnbrno.cz 
 
vědecký sekretář
MUDr. Suchánek Štěpán, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
16902 Praha 6
tel: 973-203063
stepan.suchanek@uvn.cz
 
pokladník
prof. MUDr. Hermanová Markéta, Ph.D.
I. patologicko-anatomický ústav FNUSA
Pekařská 53
65691 Brno
tel: 543-183218
marketa.hermanova@fnusa.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Škrovina Matěj, Ph.D.
Chirurgické oddělení Nemocnice
K Nemocnici 76
74101 Nový Jičín 1
tel: 556-773400
matej.skrovina@nspnj.cz
 
člen výboru
doc. RNDr. Dušek Ladislav, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Kamenice 3
62500 Brno 25
tel: 549-493826
dusek@iba.muni.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Petruželka Luboš, CSc.
Onkologická klinika VFN
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
tel: 224-692219
petruzelka.lubos@vfn.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Vítek Petr, Ph.D. MBA
Beskydské Gastrocentrum, Interní oddělení Nemocnice
El. Krásnohorské 321
73818 Frýdek-Místek
tel: 558-415305
vitekp@nemfm.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Ryska Miroslav, CSc.
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
16902 Praha 6
tel: 973-202905
miroslav.ryska@uvn.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Vyzula Rostislav, CSc.
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
65653 Brno
tel: 543-132450
vyzula@mou.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Duda Miloslav, DrSc.
II. chirurgická klinika FN a LF UP
Svatoplukova 11
77600 Olomouc 6
tel: 588-442902
miloslavduda@fnol.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

prof. MUDr. Kopáčová Marcela, Ph.D.
II. interní klinika FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-834240
kopacmar@fnhk.cz
 
člen RK
MUDr. Langer Daniel
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
16902 Praha 6
tel: 973-202901
daniel.langer@uvn.cz
 
člen RK
doc. MUDr. Seifert Bohumil, Ph.D.
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK
Albertov 7
12108 Praha 2
tel: 224-917479
seifert@terminal.cz