Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro gastrointestinální onkologii

Webová stránka: www.sgo-cls.cz

Anglický název: Society for Gastrointestinal Oncology

Latinský název: Societas Oncologiae Gastrointestinali Colendae

Zkratka: SGO

Počet členů: 122

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2020 - 2023):
předseda
prof. MUDr. Zavoral Miroslav, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
tel: 973 202 712
miroslav.zavoral@uvn.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., FMA
Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel: 2 2443 4100
jiri.hoch@fnmotol.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
2. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
tel: 495 833 818
rejchrt@lfhk.cuni.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Radiologická klinika FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno
tel: 532 233 006
v.valek@fnbrno.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Suchánek Štěpán, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
tel: 973-203063
stepan.suchanek@uvn.cz
 
pokladník
prof. MUDr. Hermanová Markéta, Ph.D.
I. patologicko-anatomický ústav FNUSA
Pekařská 53
656 91 Brno
tel: 543-183218
marketa.hermanova@fnusa.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Škrovina Matěj, Ph.D.
Chirurgické oddělení Nemocnice
K Nemocnici 76
741 01 Nový Jičín 1
tel: 556-773400
matej.skrovina@nspnj.cz
 
člen výboru
prof. RNDr. Dušek Ladislav, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Kamenice 3
625 00 Brno 25
tel: 549-493826
dusek@iba.muni.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Petruželka Luboš, CSc.
Onkologická klinika VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-692219
petruzelka.lubos@vfn.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Vítek Petr, Ph.D. MBA
Beskydské Gastrocentrum, Interní oddělení Nemocnice
El. Krásnohorské 321
738 18 Frýdek-Místek
tel: 558-415305
vitekp@nemfm.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Ryska Miroslav, CSc.
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
tel: 973-202905
miroslav.ryska@uvn.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Duda Miloslav, DrSc.
II. chirurgická klinika FN a LF UP
Svatoplukova 11
776 00 Olomouc 6
tel: 588-442902
miloslavduda@fnol.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

prof. MUDr. Kopáčová Marcela, Ph.D.
II. interní klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-834240
kopacmar@fnhk.cz
 
člen RK
MUDr. Langer Daniel
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
tel: 973-202901
daniel.langer@uvn.cz
 
člen RK
doc. MUDr. Seifert Bohumil, Ph.D.
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK
Albertov 7
121 08 Praha 2
tel: 224-917479
seifert@terminal.cz