Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká odborná společnost klinické farmacie

Webová stránka: www.coskf.cz

Anglický Název: Czech Professional Society of Clinical Pharmacy

Latinský název: Societas Bohema Pharmaciae Clinicae Indagandae

Zkratka: ČOSKF

Počet členů společnosti: 141

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební komise 2019 - 2022):

čestný předseda

prof. RNDr. PhMr. Květina Jaroslav, DrSc. dr.h.c.
ÚEBF AV ČR
Heyrovského 1207
500 02 Hradec Králové 2
tel: 495-511255
kvetina@uebf.cas.cz
 
předseda
PharmDr. Gregorová Jana
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 00 Praha 8
tel: 266-084104
marikova@fnhk.cz
 
místopředseda
PharmDr. Martina Maříková
Oddělení klinické farmacie
Nemocniční lékárna FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495 834 018
marikova@fnhk.cz
 
vědecký sekretář
PharmDr. Kateřina Langmaierová
Oddělení klinické farmacie KZ, a.s. – pracoviště Teplice
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel: 417 519 675
klangmaierova@gmail.com
 
pokladník
Mgr. Murínová Irena
Oddělení klinické farmacie ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
tel: 973-208393
irena.murinova@uvn.cz
 
 
člen výboru
PharmDr. Linhartová Alena, Ph.D.
Nemocniční lékárna, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč
tel: 261-083154
alena.linhartova@ftn.cz
 
člen výboru
PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D.
Oddělení klinické farmakologie a farmacie Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Na Bojišti 1
128 00 Praha 2
Jan.Hartinger@vfn.cz
 
člen výboru
PharmDr. Ivana Tašková
Pracoviště klinické farmacie 
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91 
181 02 Praha 8
ivana.taskova@bohnice.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

PharmDr. Lucie Schrabalová
Oddělení klinické farmacie
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice
U Vojenské nemocnice 1200 
169 02 Praha 62
tel: 973 208 393
lucie.khynova@uvn.cz
 
člen RK
Mgr. Barbora Kováčová, Ph.D.
Oddělení klinické farmacie
Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
kovacovab@fnplzen.cz
 
člen RK
PharmDr. Kristina Pechandová, Ph.D.
Pracoviště klinického farmaceuta
Nemocnice Strakonice, a.s.
Radomyšlská 336
386 01 Strakonice
pechandova@seznam.cz