Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost korektivní a estetické dermatologie

Anglický název:  Society of Corrective and Aesthetic Dermatology 

Latinský název: Societas Dermatologiae Correctivae et Cosmetologiae Colendis

Zkratka: SKED

Počet členů společnosti: 249

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2021):

předseda

doc. MUDr. Arenbergerová Monika, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-163000
arenbergerova@email.cz
 
místopředseda
MUDr. Cabalová Jiřina
Dermatovenerologická ambulance, Poliklinika
Plaňanská 1
108 00 Praha 10
tel: 271-742368
cabalova@tiscali.cz
 
vědecký sekretář
prof. MUDr. Arenberger Petr, DrSc. MBA
Dermatovenerologická klinika FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-163000
avemedica@email.cz
 
člen výboru
MUDr. Pásková Renata
Kožní ambulance
Sumínova 8
750 02 Přerov 2
tel: 581-201582
paskova.renata@seznam.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

prim. MUDr. Moidlová Marta
Klinika Laser Plastic
Platnéřská 89/11
110 00 Praha 1
tel: 224-210224
moidlova@moidlova.cz
 
člen RK
MUDr. Koutná Nina
Klinika GHC
Krakovská 8
110 00 Praha 1
tel: 222-211208
ninakoutna@hotmail.com
 
člen RK
MUDr. Komrsová Hana
Kožní ambulance
Urxova 1/470
186 00 Praha 86
tel: 222-314430
rk737@seznam.cz