Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká neonatologická společnost

Webová stránka: www.neonatology.cz

Anglický název: Czech Neonatology Society

Latinský název: Societas Neonatologica

Zkratka: ČNeoS

Časopis: Neonatologické listy

Počet členů: 667

Doporučené postupy: http://www.neonatology.cz/doporuceni-a-postupy

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 -2020):

předseda
prim. MUDr. Kantor Lumír, Ph.D.
Novorozenecké odd. FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 558-442791
lumir.kantor@fnol.cz

člen výboru
prim. MUDr. Čihař Martin
Neonatologické odd. Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
18000 Praha 8
tel: 266-088347
martin.cihar@bulovka.cz

člen výboru
prim. MUDr. Macko Jozef, Ph.D.
Neonatologické oddělení, Baťova nemocnice
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 Zlín
tel: 577 552 930
macko@bnzlin.cz

člen výboru
doc. MUDr. Dort Jiří, Ph.D.
Neonatologické odd., FN
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 377 105 498, 377 105 681
dortj@fnplzen.cz

člen výboru
MUDr. Malý Jan, Ph.D.
Dětská klinika LF UK a FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
jan.maly@fnhk.cz

člen výboru
MUDr. Renáta Poláčková, Ph.D.
Neopediatrie s.r.o.
Dvouletky 54
700 30 Ostrava 30
rekol@seznam.cz

člen výboru
prim. doc. MUDr. Janota Jan, Ph.D.
Novorozenecké odd. TN
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč
jan.janota@lftn.cz

člen výboru
MUDr. Hanzl Milan, Ph.D.
Neonatologické odd.-Nemocnice
B. Němcové 54
370 01 České Budějovice 1
tel: 387-875700
hanzl@nemcb.cz

člen výboru
prim. doc. MUDr. Plavka Richard, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 00 Praha 28
tel: 224-967478
plavka@mbox.vol.cz;richard.plavka@vfn.cz

člen výboru
prim. MUDr. Černý Miloš
Novorozenecké odd. FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
milos.cerny@fnmotol.cz

člen výboru
MUDr. Mydlilová Anna
TN-pavilon U
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč
mydlilov@ftn.cz

člen výboru
doc. MUDr. Straňák Zbyněk, CSc. MBA
Novorozenecké odd.  ÚPMD
Podolské nábřeží 157
147 10 Praha 4
tel: 296-511806
z.stranak@seznam.cz

předsedkyně RK
MUDr. Burianová Iva
Novorozenecké odd. JIP TN
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč
iva.burianova@ftn.cz

člen RK
MUDr. Wechsler
2. dětská interní klinika FN
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
wechsler.dan@gmail.com

člen RK
MUDr. Matas Martin
Odd. neonatologie FN
Alej svobody 80
304 60 Plzeň
matas@fnplzen.cz