Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká neonatologická společnost

Webová stránka: www.neonatology.cz

Anglický název: Czech Neonatology Society

Latinský název: Societas Neonatologica

Zkratka: ČNeoS

Časopis: Neonatologické listy

Počet členů: 667

Doporučené postupy: http://www.neonatology.cz/doporuceni-a-postupy

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 -2020):

Předseda
prof., MUDr. Zbyněk Straňák, Ph.D., MBA
Ústav pro péči o matku a dítě, Novorozenecké oddělení
Podolské nábřeží 157
Praha 4
147 10
mobil: 603-431682
tel: 296-511806
zbynek.stranak@upmd.cz

místopředseda
doc., MUDr. Jan Janota, Ph.D.
NO FNM
V Úvalu 85
Praha
150 00
mobil: 603-587632
tel: 224-432135
janjanota@yahoo.com

vědecký sekretář
MUDr. Jan Malý, Ph.D.
Dětská klinika LF UK a FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
mobil: 776-569371
tel: 495-833423
malyj@lfhk.cuni.cz

člen výboru
MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.
Masarykova nemocnice, Novorozenecké oddělení
Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
401 13
mobil: 732-874076
tel: 477-112850
patrikhitka@centrum.cz

člen výboru
MUDr. Hana Wiedermannová,
Oddělení neonatologie FNO
tř. 17. listopadu 1789
Ostrava 8
708 00
mobil: 605-839600
tel: 597-371420
hana.wiedermannova@fno.cz

člen výboru
prim., MUDr. Milena Dokoupilová,
Nemocnice Hořovice-NH Hospital, a.s.
K Nemocnici 1106
Hořovice
268 31
mobil: 776-570692
tel: 311-554013
mdokoup@seznam.cz

člen výboru
MUDr. Martin Matas,
Neonatologické oddělení FN
alej Svobody 80
Plzeň
304 60
mobil: 776-206506
tel: 377-105353
matas@fnplzen.cz

člen výboru
MUDr. Tomáš Juren,
Neonatologické odd. - FN
Jihlavská 20
Brno 25
625 00
mobil: 605-877516
tel: 532-238422
tjuren@centrum.cz

člen výboru
MUDr. Iva Burianová,
Thomayerova nemocnice, Novorozenecké oddělení, JIP
Vídeňská 800
Praha 4 - Krč
140 59
mobil: 776-591891
tel: 261-082362
iva.burianova@ftn.cz

člen výboru
prim., MUDr. Jozef Macko, Ph.D.
Baťova nemocnice, Neonatologické oddělení
Havlíčkovo nábř. 600
Zlín
762 75
mobil: 737-420850
tel: 577-552930
macko@bnzlin.cz

člen výboru
prim., MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
FN, Novorozenecké oddělení
I. P. Pavlova 6
Olomouc
775 20
mobil: 602-784668
tel: 558-442791
lumir.kantor@fnol.cz

člen výboru
prof., MUDr. Richard Plavka, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
Praha 28
128 00
mobil: 607-700830
tel: 224-967478
plavkar@gmail.com

předseda RK
MUDr. Jan Hálek,
FN, Novorozenecké oddělení
I. P. Pavlova 6
Olomouc
775 20
mobil: 730-850486
tel: 588-444113
jan.halek@fnol.cz

člen RK
MUDr. Andrea Staníková,
Neonatologické odd., FN Brno Bohunice
Obilní trh 11jihlavská 20
Brno
625 00
mobil: 608-136158
tel: 532-238260
stanikova.andrea@gmail.com

člen RK
MUDr. Jan Lebeda,
Baťova krajská nemocnice, Novorozenecké oddělení
Zlín
760 01
mobil: 603-772694
tel: 577-552928
lebeda.jan@seznam.cz