Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká neonatologická společnost

Webová stránka: www.neonatology.cz

Anglický název: Czech Neonatology Society

Latinský název: Societas Neonatologica

Zkratka: ČNeoS

Časopis: Neonatologické listy

Počet členů: 366

Doporučené postupy: http://www.neonatology.cz/doporuceni-a-postupy

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 -2020):
předseda
doc. MUDr. Dort Jiří, Ph.D.
Neonatologické oddělení FN
alej Svobody 80
30460 Plzeň
tel: 377-105681
dortj@fnplzen.cz
 
místopředseda
prim. MUDr. Čihař Martin
Neonatologické oddělení, Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
18000 Praha 8
tel: 266-088347
ciharmar@seznam.cz
 
vědecký sekretář
prim. MUDr. Macko Jozef, Ph.D.
Neonatologické oddělení, Baťova nemocnice
Havlíčkovo nábř. 600
76275 Zlín
tel: 577-552930
macko@bnzlin.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Plavka Richard, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
12800 Praha 28
tel: 224-967478
plavkar@gmail.com
 
člen výboru
prim. MUDr. Černý Miloš
Novorozenecké oddělení FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-432100
milos.cerny@fnmotol.cz
 
člen výboru
MUDr. Mydlilová Anna
Národní laktační centrum, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, pavilon U
14059 Praha 4 - Krč
tel: 261-082424
anna.mydlilova@ftn.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Straňák Zbyněk, CSc. MBA
Novorozenecké oddělení ÚPMD
Podolské nábřeží 157
14710 Praha 4
tel: 296-511806
z.stranak@seznam.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Kantor Lumír, Ph.D.
Novorozenecké oddělení FN
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 558-442791
lumir.kantor@fnol.cz
 
člen výboru
MUDr. Hanzl Milan, Ph.D.
Neonatologické oddělení, Nemocnice
B. Němcové 54
37087 České Budějovice
tel: 387-875700
hanzl@nemcb.cz
 
člen výboru
prim. doc. MUDr. Janota Jan, Ph.D.
Novorozenecké oddělení, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
14059 Praha 4 - Krč
tel: 261-083706
jan.janota@ftn.cz
 
člen výboru
MUDr. Poláčková Renáta
Oddělení neonatologie FN
17. listopadu 1790
70852 Ostrava - Poruba
tel: 597-371404
rekol@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Malý Jan, Ph.D.
Dětská klinika LF UK a FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-833106
jan.maly@fnhk.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Burianová Iva
Novorozenecké oddělení, JIP, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
14059 Praha 4 - Krč
tel: 261-082362
iva.burianova@ftn.cz
 
člen RK
MUDr. Matas Martin
Neonatologické oddělení FN
alej Svobody 80
30460 Plzeň
tel: 377-105353
matas@fnplzen.cz
 
člen RK
MUDr. Wechsler Dan
2. dětská interní klinika FN
Jihlavská 20
62500 Brno 25
tel: 532-234458
wechsler.dan@gmail.com