Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká diabetologická společnost

Webová stránka: www.diab.cz

Anglický název: Czech Diabetes Society

Latinský název: Societas Diabetologica Bohema

Zkratka: ČDS

Časopis: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa (ISSN 1211-9326, e-ISSN 1212-6853)

Vydavatel časopisu: Tigis, s.r.o.

Periodicita: 6x ročně

Počet členů společnosti: 940

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2020):
předseda
prof. MUDr. Škrha Jan, DrSc. MBA.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2
tel: 224-962957
jan.skrha@lf1.cuni.cz
 
místopředseda
MUDr. Račická Eva
MUDr. Račická s.r.o.
Lumírova 639/2
700 30 Ostrava 30
tel: 603-775976
eva.racicka@centrum.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Pelikánová Terezie, DrSc.
Centrum diabetologie IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
tel: 261-364100
tepe@ikem.cz
 
vědecký sekretář
prof. doc. MUDr. Prázný Martin, Ph.D.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2
tel: 224-962463
mpra@lf1.cuni.cz
 
pokladník
MUDr. Hradec Jiří
IDE CR s.r.o.
Palackého 191
537 01 Chrudim 1
tel: 469-638943
j.hradec@volny.cz
 
člen výboru
MUDr. Šoupal Jan, Ph.D.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2
tel: 224-962922
jan.soupal@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
MUDr. Olšovský Jindřich, Ph.D.
I. interní klinika FNuSA
Pekařská 53
656 91 Brno
tel: 543-182253
jindrich.olsovsky@fnusa.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Lacigová Silvie, Ph.D.
Diabetologické centrum, Interní klinika FN
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 377-103518
Lacigova@fnplzen.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Haluzík Martin, DrSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2
tel: 224-962908
mhalu@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
MUDr. Szabó Marcela
DIABETES s.r.o.
Na Neklance 3232/36
150 00 Praha 5
tel: 723-007419
MSzabo@seznam.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Šumník Zdeněk, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-432254
zdenek.sumnik@lfmotol.cuni.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Kvapil Milan, CSc. MBA
Interní klinika 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-434000
milan.kvapil@fnmotol.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Rušavý Zdeněk, Ph.D.
I. interní klinika FN
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 377-103517
rusavy@fnplzen.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Merhaut Tomáš
Diabetologická a interní ordinace
Revoluční 765/19
115 93 Praha 1
tel: 224-210877
TMerhaut@seznam.cz
 
člen RK
MUDr. Zemanová Jitka
Interní a diabetologická ordinace
Francouzská třída 2080/4
326 00 Plzeň 26
tel: 378-014224
zjitka@email.cz
 
člen RK
MUDr. Vyoralová Jana
Diabetologická ambulance
U Polikliniky 1289
698 01 Veselí nad Moravou
tel: 511-191109
diajv@seznam.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy:

5001    SEKCE 5 - psychologická
  doc. MUDr. Lacigová Silvie, Ph.D.
  Diabetologické centrum, Interní klinika FN
  alej Svobody 80
  304 60 Plzeň
  377-103518
  Lacigova@fnplzen.cz
5004    SEKCE 5 - diabetes a těhotenství
5005    SEKCE 5 - diabetologických sester
  Andrášková Jitka
  II. interní klinika FNuSA
  Pekařská 53
  656 91 Brno - Bohunice
  543-182267
  jitka.andraskova@fnusa.cz
5006    SEKCE 5 - podiatrická
  MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.
  Podiatrická ambulance, Diabetologické centrum IKEM
  Vídeňská 1958/9
  140 21 Praha 4
  261-365131
  vlfe@medicon.cz
  SEKCE - dětská diabetologie
  prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.