Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro orgánové transplantace

Webové stránky: www.sotcls.cz

Anglický název: Society for Organ Transplantation

Latinský název: Societas organorum transplantationibus indagandis 

Zkratka: SOT

Počet členů společnosti: 186

Členové výboru společnosti a revizní komise:

předseda
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

tel:224-438000

robert.lischke@fnmotol.cz

místopředseda
prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
IKEM, Transplantcentrum
Vídeňská 1958/9
140 21  Praha 4 - Krč
tel: 261-365391
onvi@medicon.cz

místopředseda
MUDr. Pavel Trunečka, CSc.
Klinika hepatogastroenterologie IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21  Praha 4 - Krč

tel: 261-364220
pavel.trunecka@ikem.cz

vědecký sekretář
MUDr. Jan Burkert, Ph.D.
FN Motol
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

tel: 224-433000
jan.burkert@fnmotol.cz

pokladník
MUDr. Janka Slatinská, FEBTM
IKEM, Klinika nefrologie
Vídeňská 1958/9
140 21  Praha 4 - Krč

tel:261-362165
janka.slatinska@ikem.cz

člen výboru
doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS
IKEM, Klinika transplantační chirurgie
Vídeňská 1958/9
140 21  Praha 4 - Krč
jiri.fronek@ikem.cz

člen výboru
MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D.
Klinika transplantační chirurgie IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21  Praha 4 - Krč
jaroslav.chlupac@ikem.cz

člen výboru
doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.
KARIP Transplancentrum IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21  Praha 4 - Krč
eva.kieslichova@ikem.cz

člen výboru
MUDr. Lenka Hošková, Ph.D.
Kinika kardiologie IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21  Praha 4 - Krč
lenka.hoskova@ikem.cz

předseda RK
MUDr. Michal Kudla, Ph.D.
IKEM, Klinika transplantační chirurgie
Vídeňská 1958/9
140 21  Praha 4 - Krč

tel: 261-362244
michal.kudla@ikem.cz

člen RK
MUDr. Jan Šimonek
FN Motol
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol
jan.simonek@fnmotol.cz

člen RK
MUDr. Miroslav Koňařík
Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM
Vídeňská 1958/9 

140 21  Praha 4 - Krč

miroslav.konarik@ikem.cz