Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost pro regenerativní medicínu

Webová stránka: www.csrm.cz

Anglický název: Czech Society for Regenerative Medecine

Zkratka: ČSRM

Počet členů společnosti: 63

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 - 2017):

předseda

MUDr. Kořístek Zdeněk, Ph.D.
Klinika hematoonkologie FN
17. listopadu 1790
70852 Ostrava - Poruba
tel: 597-374588
zdenek.koristek@fno.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Krbec Martin, CSc.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 1150/50
10034 Praha 10
tel: 267-162716
martin.krbec@fnkv.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Procházka Václav, Ph.D. MSc.
RDG ústav FN
17. listopadu 1790
70852 Ostrava - Poruba
tel: 597-372052
vaclav.prochazka@fno.cz
 
pokladník
prim. MUDr. Vališ Petr, Ph.D.
Ortopedická klinika FN
Jihlavská 20
62500 Brno 25
tel: 532-233195
pvalis@fnbrno.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Hájek Roman, CSc.
Interní hematoonkologická klinika FN
Jihlavská 20
62500 Brno 25
tel: 532-232144
r.hajek@fnbrno.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Klabusay Martin, Ph.D.
Hemotoonkologická klinika LF UP
tř. Svobody 8
77000 Olomouc
tel: 585-632009
m.klabusay@sky.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Hrůzová Dagmar
Národní centrum tkání a buněk a.s.
Palachovo nám. 726/2
62500 Brno 25
tel: 733-165304
dagmar.hruzova@natic.cz
 
člen RK
Mgr. Kozumplíková Denisa
Advokátní kancelář
Brandlova 4
60200 Brno 2
tel: 605-238590
denisakozumplikova@gmail.com
 
člen RK
MUDr. Neckař Pavel
Ortopedické oddělení, Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12A
40011 Ústí nad Labem 11
tel: 477-113052
dr.neckar@gmail.com