Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost hospicové péče

Webová stránka: www.hospicovapece.cz

Anglický název: Czech Society for Hospice Care 

Zkratka: ČSHP

Počet členů společnosti: 67

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 -     ):

předsedkyně

MUDr. Burdová Ilona
Hospic sv. Alžběty
Kamenná 36
639 00 Brno
tel: 543-421483
Ilona.Burdova@seznam.cz
 
místopředseda
MUDr. Sieber Pavel
Chirurgické oddělení, Oblastní nemocnice
Bolzanova 512
506 01 Jičín
tel: 493-582111
psie@seznam.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Vlková Jana
Hospic Sv. Jana N. Neumanna
Neumannova 144
383 01 Prachatice
tel: 388-311726
sefrova@post.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

Mgr. Vacková Marta
RUAH, o.p.s.
Tyršova 2061
256 01 Benešov
tel: 733 224 305
vackova@ruah-ops.cz
 
člen RK
Mgr. Othová Květoslava
Diakonie ČCE - hospic CITADELA
Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí 1
tel: 571-629084
othova@citadela.cz
 
člen RK
Štěvicová Blanka, DiS.
Hospic v Mostě, o.p.s.
Svážná 1528
434 01 Most 1
tel: 476-000166
hospic@mostmail.cz