Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká mikrobiomová společnost

Webová stránka: www.mikrobiom-cms.cz

předsedkyně:
prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.
MBÚ AV ČR
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
Tel: 608 212 970
tlaskalo@biomed.cas.cz

místopředsedkyně:
Mgr. Lucie Najmanová, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4 – Krč 
tel: 241-062371
mobil: 725-927528

Vědecký sekretář
MUDr. Danka Eklová

pokladník
Ing. Jitka Poláková, CSc.
Kosmetika CAPRI
Čím 97
262 03 Nový Knín
mobil: 608-823990
jitka.polakova@kosmetikacapri.cz

Členové výboru
RNDr. Monika Cahová, Ph.D.
IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4 – Krč
261-365366
mobil: 775-994869
monika.cahova@ikem.cz

prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.
PharmDr. Veronika Prokešová, LL.M.
MUDr. Jiří Vejmelka
prof. Petra Tesařová, CSc.

Členové revizní komise
Mgr. Petra Vídeňská, Ph.D.
RECETOX
Masarykova univerzita
Kamenice 753/5
625 00 Brno
mobil: 608-022845
petra.videnska@recetox.muni.cz


Mgr. Štěpán Coufal