Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro porty a permanentní katétry

Počet členů společnosti: 10

Členové výboru společnosti a revizní komise

předseda
prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc.
JIP, Interní klinika, FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
mobil: 603-280598
jiri.charvat@fnmotol.cz

místopředseda
MUDr. Vendelín Chovanec, Ph.D.
Radiologická klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
mobil: 775-643828
chovanec@fnhk.cz

vědecký sekretář
MUDr. Viktor Maňásek
Onkologické odd., Nemocnice
K Nemocnici 76
741 01 Nový Jičín 1
mobil: 602-210756
viktor.manasek@nnj.agel.cz

pokladník
doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
KAR VFN
U Nemocnice 2
128 00 Praha 2
mobil: 724- 771211
j.fricova@seznam.cz

člen výboru
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc.
KARIM, 1. LF UK VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
pavel.michalek@vfn.cz

člen výboru
MUDr. Martin Polák
primář interního odd.
Klaudiánova nemocnice 
tř. Václava Klementa 147/23
293 01 Mladá Boleslav
Tel. :+420 326 742 801
Mobil: +420 603 264 949
E-mail: martin.polak@onmb.cz

člen výboru
MUDr. Lukáš Sirotek
Oddělení chirurgické onkologie MOÚ
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
mobil: 777-990133
lukas.sirotek@gmail.com

člen výboru
Mgr. Kateřina Lisová
FN Motol - Interní klinika
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
mobil: 604-796891
katerina.lisova@fnmotol.cz