Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost dorostového lékařství

Anglický Název: Czech Society of Adolescent Medicine

Latinský název: Societas Bohema Medicinae Adolescentium Colendae

Zkratka: ČSDL

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů: 207

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022):

předseda

MUDr. Kabíček Pavel, CSc.

Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK, Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

140 59 Praha 4 - Krč

tel: 261-062338

p.kabicek@post.cz

 

místopředseda

MUDr. Dušek Martin

Soukromá ordinace

Náměstí Smiřických 46, Ordinace PL

Kostelec nad Černými lesy

mudrmdusek@seznam.cz

vědecký sekretář

MUDr. Eichl Petr

Poliklinika

Duchcovská 14

415 29 Teplice

tel: 417-519718

petr.eichl@kzcr.eu

 

č

 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Hoch Jan

EUC klinika

Na Průhonu 656

Praha 81

tel: 

jan.hoch@vzp.cz

člen RK

MUDr. Zita Obdržálková

VZP ČR - Regionální pobočka Praha

Nemocnice

Horní 60

Ostrava

tel: 

obdrzalkova.zita@seznam.cz

člen RK

MUDr. Kabíček Vlastimil

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Maříková 3/186

Praha 6

vlastimil.kabicek@seznam.cz