Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost pro regenerativní medicínu - ČSRM

Webová stránka: https://csrm.cz/

Členové výboru:

předseda
MUDr. Zdeněk Kořístek. Ph.D.
Klinika hematoonkologie FN
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597-374588
zdenek.koristek@fno.cz

sekretář
MUDr. Václav Procházka, Ph.D. MSc.
RDG ústav FN
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597-372052
vaclav.prochazka@fnfo.cz