Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká endokrinologická společnost

Webová stránka: www.endokrinologie.cz

Anglický název: Czech Society of Endocrinology

Latinský název: Societas Endocrinologica Bohema

Zkratka: ČES

Časopis: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa

Vydavatel časopisu: Tigis, s.r.o.

Periodicita zasílání: 6x ročně

Počet členů společnosti: 450

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2022):

předseda

prof. MUDr. Kršek Michal, CSc.
II. interní klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 1150/50
10034 Praha 10
tel: 267-162710
michal.krsek@fnkv.cz
 
místopředseda
MUDr. Weiss Vladimír, CSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
12808 Praha 2
tel: 224-962919
vladimir.weiss@seznam.cz
 
místopředseda
doc. MUDr. Šnajderová Marta, CSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-432201
marta.snajderova@lfmotol.cuni.cz
 
1. místopředseda
prof. MUDr. Čáp Jan, CSc.
IV. interní klinika LF UK a FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-832494
capj@lfhk.cuni.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Jiskra Jan, Ph.D.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
12808 Praha 2
tel: 224-962919
jan.jiskra@lf1.cuni.cz
 
pokladník
prof. MUDr. Vlček Petr, CSc.
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-434601
petr.vlcek@fnmotol.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Marek Josef, DrSc.
III. interní klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
12808 Praha 2
tel: 224-962995
jmarek@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
MUDr. Cvejn Miroslav
Endokrinologická ordinace, Poliklinika
U Stadionu 1033
51601 Rychnov nad Kněžnou
tel: 494-515636
cvejn.ambu@rychnov.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Lebl Jan, CSc.
Pediatrická klinika FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-432001
jan.lebl@lfmotol.cuni.cz
 
člen výboru
MUDr. Dvořáková Marcela, Ph.D.
Endokrinologický ústav
Národní 8
11000 Praha 1
tel: 224-905111
mdvorakova@endo.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Šumník Zdeněk, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-432254
zdenek.sumnik@lfmotol.cuni.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Vrbíková Jana, Ph.D.
Endokrinologický ústav
Národní 8
11694 Praha 1
tel: 224-905111
jvrbikova@endo.cz
 
člen výboru
doc. RNDr. Bendlová Běla, CSc.
Endokrinologický ústav
Národní 8
11694 Praha 1
tel: 224-905276
bbendlova@endo.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Hána Václav, CSc.
III. interní klinika a metabolismu 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
12808 Praha 2
tel: 224-962819
vhana@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
MUDr. Novák Zdeněk, CSc.
Endokrinologická ambulance
Palackého 720/5
11000 Praha 1
tel: 222-928320
novak.sono@seznam.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Stejskal Richard
Lékařské centrum Václavka
Musílkova 55
15000 Praha 5
tel: 257-210677
rstejskal@vaclavka-medical.cz
 
člen RK
doc. MUDr. Límanová Zdeňka, CSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
12808 Praha 2
tel: 224-966453
Zdenka.Limanova@vfn.cz
 
člen RK
MUDr. Kodedová Dagmar
Endokrinologická a interní ordinace
Rokycanova 2798
53002 Pardubice 2
tel: 464-007677
dagmar.kodedova@mybox.cz