Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii

Webová stránka: www.sem-cls.cz 

Anglický název: Society for Epidemiology and Microbiology

Latinský název: Societas Epidemiologiae et Microbiologiae Colendis

Zkratka: SEM

Časopis: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie (ISSN 1210-7913, e-ISSN 1805-451X)

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Perioda zasílání: 4x ročně

Počet členů společnosti: 960

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005) 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2021):

předseda

MUDr. Křížová Pavla, CSc.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: 267-082989
pavla.krizova@szu.cz
 
místopředseda
MUDr. Kynčl Jan, Ph.D.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: 267-082891
jkyncl@szu.cz
 
vědecký sekretář
RNDr. Petráš Petr, CSc.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: 267-082264
petr.petras@szu.cz
 
pokladník
MUDr. Částková Jitka, CSc.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: 267-082486
jitka.castkova@szu.cz
 
člen výboru
MUDr. Trmal Josef, Ph.D.
KHS Ústeckého kraje
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem 1
tel: 477-755111
joseftrmal@seznam.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Beneš Jiří, CSc.
Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
tel: 266-082708
benes.infekce@seznam.cz
 
člen výboru
RNDr. Němeček Vratislav, CSc.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: 267-082398
vratislav.nemecek@szu.cz
 
člen výboru
RNDr. Fajfrlík Karel, Ph.D.
Mikrobiologický ústav LF a FN
Dr. E. Beneše 13
30599 Plzeň
tel: 377-402070
fajfrlik@fnplzen.cz
 
člen výboru
MUDr. Fabiánová Kateřina, Ph.D.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: 267-082400
katerina.fabianova@szu.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Ústav epidemiologie LF UK
Podskalí 690
Starý Plzenec
pazdiora@fnplzen.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Vlčková Jana, Ph.D.
Ústav preventivního lékařství LF UP
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc
tel: 585-632655
jana.vlckova@upol.cz
 
člen RK
MUDr. Jindrák Vlastimil, CSc.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ
Šrobárova 48
10042 Praha 10
tel: 267-082204
vlastimil.jindrak@gmail.com
 
člen RK
MUDr. Macková Barbora
Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: 267-082101
barbora.mackova@szu.cz

 Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy:

2401    SEKCE 24 - lékařská parazitologie
  RNDr. Fajfrlík Karel, Ph.D.
  Mikrobiologický ústav LF a FN
  Dr. E. Beneše 13
  305 99 Plzeň
  377-402070
  fajfrlik@fnplzen.cz