Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká liga proti epilepsii

Webová stránka: www.clpe.cz

Anglický název: Czech League against Epilepsy

Latinský název: Consociatio Bohema Epilepsiae Inhibendae

Zkratka: CLPE

Počet členů společnosti: 333

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022):

předseda
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN
Černopolní 9
613 00 Brno 13
Tel.: +420 532 234 911
oslejskova.hana@fnbrno.cz

místopředseda
prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
Tel.: +420 224 433 300
pavel.krsek@post.cz

vědecký sekretář
prim. MUDr. Ondřej Horák
Klinika dětské neurologie LF MU a FN
Černopolní 9
613 00 Brno 13
tel.: +420 532 234 915
Horak.Ondrej@fnbrno.cz

člen výboru
MUDr. Klára Brožová
Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 21 Praha 4 - Krč
mobil: 604-461877
klara.brozova@ftn.cz

člen výboru
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
1. neurologická klinika FNUSA
Pekařská 53
656 91 Brno
mobil: 603-248867
milan.brazdil@fnusa.cz

člen výboru
as. MUDr. Jana Zárubová
Neurologická klinika 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
mobil: 602-133699
jana.zarubova161@gmail.com

člen výboru
prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Centrum pro epilepsie, Neurologická klinika 2.LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
mobil: 724-005121
Petr.Marusic@fnmotol.cz

člen výboru
MUDr. Zdeněk Vojtěch
Neurologické odd.- Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
zdenek.vojtech@homolka.cz

předseda RK
doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Fyziologický ústav AV ČR
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
mobil: 603-230387
Jakub.Otahal@fgu.cas.cz

člen RK
MUDr. Jana Slonková, Ph.D.
Neurologická klinika - FNsP
tř. 17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
mobil: 608-742273
janaslonkova@seznam.cz

člen RK
MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.
I. neurologická klinika FNUSA
Pekařská 53
656 91 Brno - Bohunice
mobil: 777-017840
irena.dolezalova@fnusa.cz