Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká liga proti epilepsii

Webová stránka: www.clpe.cz

Anglický název: Czech League against Epilepsy

Latinský název: Consociatio Bohema Epilepsiae Inhibendae

Zkratka: CLPE

Počet členů společnosti: 223

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 - 2019):

předseda

doc. MUDr. Marusič Petr, Ph.D.
Centrum pro epilepsie, Neurologická klinika 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-436800
Petr.Marusic@fnmotol.cz
 
místopředseda
doc. MUDr. Ošlejšková Hana, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN
Černopolní 9
61300 Brno 13
tel: 532-234911
hoslej@fnbrno.cz
 
vědecký sekretář
as. MUDr. Zárubová Jana
Centrum pro epilepsie, Neurologická klinika 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-436800
jana.zarubova161@gmail.com
 
člen výboru
doc. MUDr. Hovorka Jiří, CSc.
Neurologické oddělení Nemocnice Na Františku
Na Františku 847/8
11000 Praha 1
tel: 222-801312
hovorka@nnfp.cz
 
člen výboru
MUDr. Vojtěch Zdeněk
Neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
15030 Praha 5
tel: 257-272556
zdenek.vojtech@homolka.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Brázdil Milan, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FNuSA
Pekařská 53
65691 Brno
tel: 543-182684
milan.brazdil@fnusa.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Hadač Jan, Ph.D.
Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
14059 Praha 4
tel: 261-083349
jan.hadac@ftn.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Kršek Pavel, Ph.D.
Klinika dětské neurologie FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-433339
pavel.krsek@lfmotol.cuni.cz
 
člen výboru
MUDr. Brožová Klára
Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
14021 Praha 4 - Krč
tel: 261-083388
klara.brozova@ftn.cz
 

Revizní komise:  

předseda RK

prim. MUDr. Kalina Miroslav
Neurologické oddělení Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
15030 Praha 5
tel: 257-272459
miroslav.kalina@homolka.cz
 
člen RK
doc. PharmDr. Kubová Hana, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR
Vídeňská 1083
14220 Praha 4
tel: 241-062565
kubova@biomed.cas.cz
 
člen RK
MUDr. Tomášek Martin
Centrum pro léčbu epilepsie FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-436869
tomasek@fnmotol.cz