Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost estetické chirurgie

Webová stránka: aps.cls.cz

Anglický název: Society of Aesthetic Surgery

Latinský název: Societas Chirurgiae Aestheticae Colendae

Počet členů společnosti: 110

 

 Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2020):
předseda
prim. MUDr. Mařík Vladimír
Oddělení plastické chirurgie, Nemocnice a.s.
B. Němcové 54
370 01 České Budějovice
tel: 387-878841
marik.vl@quick.cz
 
místopředseda
doc. MUDr. Sukop Andrej, Ph.D.
Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-163030
andrej.sukop@gmail.com
 
vědecký sekretář
prim. MUDr. Zálešák Bohumil, Ph.D.
Oddělení plastické a estetické chirurgie FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 588-443147
bzalesak@gmail.com
 
pokladník
MUDr. Kufa Roman
Perfect Clinic
Kartouzská 10
150 00 Praha 5
tel: 603-560856
roman@kufa.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Dušková Markéta, CSc.
Klininka plastické chirurgie FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-163211
marketa.duskova@lf3.cuni.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Dražan Luboš, Ph.D.
Klinika plastické a estetické chirurgie
Berkova 34
612 00 Brno 12
tel: 543-185668
ldrazan@volny.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Válka Jan, CSc.
LAUREA, s.r.o.
Bulharská 29
612 00 Brno 12
tel: 549-249116
drjanvalka@gmail.com
 
člen RK
MUDr. Kurial Pavel
Oddělení plastické chirurgie, Nemocnice a.s.
B. Němcové 54
370 01 České Budějovice 1
tel: 387-874701
info@kurial.cz
 
člen RK
MUDr. Kloud Martin
Oddělení plastické chirurgie SANUS
Labská kotlina 1220
500 02 Hradec Králové 2
tel: 495-757112
info@martinkloud.cz