Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost lékařské etiky

Anglický název: Society for Medical Ethics

Latinský název: Societas Ethicae Medicorum Colendae

Počet členů společnosti: 48

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období od 2017):

předseda
doc. MUDr. PhDr. Payne Jan, Ph.D.
Faustův dům - UMSL 1. LF UK
Karlovo náměstí 40
120 00 Praha 2
tel: 224-963430
jan.payne@atlas.cz

místopředseda
doc. MUDr. Šimek Jiří, CSc.
Středisko psychoterapeutických služeb Břehová
Břehová 3
110 00 Praha 1
tel: 222-324027
jr.simek@lf3.cuni.cz

členové výboru

prof. MUDr. Munzarová Marta, CSc.
mmunzar@med.muni.cz

MUDr. Kalvínská Eva
Útvar náměstkyně ošetřovatelské péče
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-431047
evakalvinska@seznam.cz;eva.kalvinska@fnmotol.cz

Mgr. Šamánková Marie
2. LF UK
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-435837
marie.samankova@centrum.cz