Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost alergologie a klinické imunologie

Webová stránka: www.csaki.cz

Anglický název: Czech Society of Allergology and Clinical Immunology

Latinský název: Societas Bohema Alergologiae et Imunologiae Clinicae Colendis

Zkratka: ČSAKI

Časopis: Alergie

Vydavatel časopisu: Tigis, s.r.o.

Periodicita zasílání: 4x ročně

Počet členů společnosti: 1219

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2021):

předseda

prof. MUDr. Panzner Petr, CSc.
Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN
alej Svobody 80
323 00 Plzeň 23
tel: 377-104343
panzner@fnplzen.cz
 
místopředseda
doc. MUDr. Petrů Vít, CSc.
Synlab Czech s.r.o.
Stroupežnického 18
150 00 Praha 5
tel: 277-010521
vit.petru@synlab.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Stříž Ilja, CSc.
Pracoviště klinické a transplantační imunologie IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
tel: 261-365222
ilja.striz@ikem.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Bartůňková Jiřina, DrSc.
Ústav imunologie 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-435961
jirina.bartunkova@lfmotol.cuni.cz
 
vědecký sekretář
prof. MUDr. Litzman Jiří, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie FNUSA
Pekařská 53
656 91 Brno
tel: 543-183125
jiri.litzman@fnusa.cz
 
pokladník
MUDr. Jílek Dalibor, CSc.
Centrum imunologie a mikrobiologie, Zdravotní ústav
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem 1
tel: 477-751801
dalibor.jilek@kzcr.eu
 
člen výboru
MUDr. Rohovský Tomáš
Alergologie a klinická imunologie, Hornmed, s.r.o.
Charbulova 8
618 00 Brno 18
tel: 511-112593
rohovsky@volny.cz
 
člen výboru
MUDr. Novotná Bronislava, Ph.D.
Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN
Jihlavská 25
625 00 Brno 25
tel: 532-233291
Novotna.Bronislava@fnbrno.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Čáp Petr, Ph.D.
Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
tel: 257-273045
petr.cap@homolka.cz
 
člen výboru
MUDr. Krčmová Irena, CSc.
Ústav imunologie a alergologie FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-833454
irena.krcmova@fnhk.cz
 
člen výboru
MUDr. Fuchs Martin
Immunoflow
Rychnovská 651
199 00 Praha 99
tel: 286-923150
mfuchs@centrum.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Bystroň Jaromír, CSc.
Oddělení alergologie a imunologie FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 585-854314
jaromir.bystron@tiscali.cz
 
člen výboru
MUDr. Kočí Tomáš
Astmacentrum s.r.o.
Purkyňova 1849
47001 Česká Lípa 1
tel: 487-954992
t.koci@kkp.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Pohunek Petr, CSc. FCCP
Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-432018
petr.pohunek@lfmotol.cuni.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Kučera Petr, Ph.D.
Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-162917
petr.kucera@fnkv.cz
 
člen RK
MUDr. Sýkora Tomáš
Acredula Benedicta, s.r.o.
Masarykovo náměstí 2667
530 02 Pardubice 2
tel: 466-530596
tm.sykora@centrum.cz
 
člen RK
MUDr. Brož Pavel
Alergologie a imunologie s.r.o.
Palackého 1463/3
787 52 Šumperk
tel: 583-210885
broz@alergologiesumperk.cz
 Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

1001    SEKCE 1 - laboratorní imunologie
  RNDr. Král Vlastimil, CSc.
  Centrum imunologie a mikrobiologie, Zdravotní ústav
  Moskevská 15
  400 01 Ústí nad Labem 1
  477-751800
  vlastimil.kral@zuusti.cz
1002    SEKCE 1 - alergologických sester
  Šimoníčková Jaroslava 
  SYNLAB Czech, s.r.o.
  Stroupežnického 18
  150 00 Praha 5
  277-010521
  jaroslava.simonickova@synlab.cz
1003    SEKCE 1 - imunologických laborantů
  Jůzová Olga
  Oddělení klinické imunologie PLM IKEM
  Vídeňská 1958/9
  140 21 Praha 4 - Krč
  605-922414
  o.juzova@volny.cz
1004    SEKCE 1 - imunogenetiky
  doc. MUDr. Slavčev Antonij, CSc.
  Oddělení imunogenetiky IKEM
  Vídeňská 1958/9
  140 21 Praha 4 - Krč
  261-362347
  antonij.slavcev@ikem.cz