Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

Webová stránka: farmspol.cls.cz

Anglický název: Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology

Latinský název: Societas Bohema Pharmacologiae Experimentali Clinicaeque et Toxicologiae Colendis

Zkratka: ČSEKFT

Počet členů společnosti: 182

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise:

předseda

prof. MUDr. Slanař Ondřej, Ph.D.

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN 

Albertov 4 

128 00 Praha 2 

tel: 224-968146 

oslan@lf1.cuni.cz

 

místopředseda

prof. MUDr. Mičuda Stanislav, Ph.D.

Ústav farmakologie LF UK 

Šimkova 870 

500 38 Hradec Králové 

tel: 495-816313 

micuda@lfhk.cuni.cz

 

vědecký sekretář

prof. PharmDr. Pávek Petr, Ph.D.

Katedra farmakologie a toxikologie FaF UK 

Heyrovského 1203 

500 05 Hradec Králové 

tel: 495-067334 

pavek@faf.cuni.cz

 

pokladník

doc. Ing. Chládek Jaroslav, Ph.D.

Katedra farmakologie LF HK 

Šimkova 870 

500 38 Hradec Králové 

tel: 495-816104 

chladekj@lfhk.cuni.cz

 

člen výboru

doc. RNDr. Kmoníčková Eva, CSc.

Ústav farmakologie a toxikologie LF UK 

alej Svobody 1655/76 

326 00 Plzeň 26 

tel: 377-593241 

Eva.Kmonickova@lfp.cuni.cz

 

člen výboru

doc. MUDr. Demlová Regina, Ph.D.

Farmakologický ústav LF MU 

Kamenice 25 

625 00 Brno 25 

tel: 549-493070 

demlova@med.muni.cz

 

člen výboru

prof. RNDr. Anzenbacher Pavel, DrSc.

Ústav farmakologie LF UP 

Hněvotínská 3 

775 15 Olomouc 

tel: 585-632569 

anzen@seznam.cz

 

člen výboru

prof. MUDr. Kassa Jiří, CSc.

Katedra toxikologie UO FVZ 

Třebešská 1575 

500 02 Hradec Králové 2 

tel: 973-255150 

kassa@pmfhk.cz

 

člen výboru

prof. PharmDr. Nobilis Milan, CSc.

Ústav experimentální biofarmacie AV ČR 

Heyrovského 1207 

500 02 Hradec Králové 2 

tel: 495-514771 

nobilis@uebf.cas.cz

 

člen výboru

MUDr. Slíva Jiří, Ph.D.

Ústav farmakologie 3. LF UK 

Ruská 87 

100 00 Praha 10 

tel: 267-102530 

slivaj@seznam.cz

 

člen výboru

doc. PharmDr. Juřica Jan, Ph.D.

Farmakologický ústav LF MU 

Kamenice 5 

625 00 Brno 25 

tel: 549-494531 

jurica@med.muni.cz

 

předseda RK

prof. MUDr. Švihovec Jan, DrSc.

Farmakologický ústav 2. LF UK 

Plzeňská 221/130 

150 00 Praha 5 

tel: 257-296451 

jan.svihovec@lfmotol.cuni.cz

 

člen RK

Mgr. Zendulka Ondřej

Farmakologický ústav MU 

Tomešova 12 

602 00 Brno 2 

tel: 549-492387 

onza@email.cz

 

člen RK

MUDr. Bartošová Olga

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN 

Albertov 4 

128 00 Praha 28 

tel: 728-374600 

olga.bartosova1@seznam.cz

 

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy:

8001    SEKCE 8 - klinické farmakologie
  prof. MUDr. Slanař Ondřej, Ph.D.
  Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN
  Albertov 4
  128 00 Praha 2
  224-968104
  ondrej.slanar@lf1.cuni.cz
8002    SEKCE 8 - toxikologie
  doc. MVDr. Suchý Pavel, Ph.D.
  Ústav humánní farmakologie a toxikologie FaF VFU
  Palackého třída 1/3
  612 42 Brno
  541-562890
  suchypa@vfu.cz
8003    SEKCE 8 - buněčné a molekulární farmakologie
  prof. PharmDr. Pávek Petr, Ph.D.
  Katedra farmakologie a toxikologie FaF UK
  Heyrovského 1203
  500 05 Hradec Králové
  495-067334
  pavek@faf.cuni.cz

Informace o společnosti:
Společnost sdružuje pracovníky, zabývající se farmakologií a toxikologií, experimentální a klinickou a podporuje všestranně rozvoj těchto oborů v republice. Je činná v oblasti výzkumné a pedagogické, pořádá pravidelná setkání svých členů (přednášky, semináře, konference), je členem mezinárodní organizace IUPHAR a rozvíjí styky s obdobnými organizacemi v zahraničí.
Má tyto sekce: klinická farmakologie a toxikologie.