Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká farmaceutická společnost

Webová stránka: www.cfs-cls.cz

Anglický název: Czech Pharmaceutical Society

Latinský název: Societas Pharmaceutica Bohema

Zkratka: ČFS

Časopis: Česká a slovenská farmacie (ISSN 1210-7816, e-ISSN 1805-4439)

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita zasílání: 6x ročně

Počet členů společnosti: 936

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise

předseda
prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Farmaceutická fakulta UK
Ak. Heyrovského 1203/8
500 05  Hradec Králové 5 dolezalm@faf.cuni.cz
mobil: 608 583 499

místopředseda
PharmDr. Vladimír Holub
Nemocniční lékárna, FNUSA
Pekařská 664/53
656 91  Brnovladimir.holub@fnusa.cz
tel: 543 182 161

místopředseda
PharmDr. Pavel Grodza
Lékárna U Černého orla
Masarykovo nám. 17
741 01 Nový Jičín
p.grodza@panacea.cz
mob.: 602 503 897

vědecký sekretář
doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Farmaceutická fakulta UK
Ak. Heyrovského 1203/8
500 05  Hradec králové
tel: 495-067251

pokladník
Mgr. Jiří Kotlář
Nemocniční lékárna - FN
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové
jiri.kotlar@fnhk.cz

člen výboru
PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
České farm. muzeum, UK
Hospital 81
544 43 Kuks
babica@faf.cuni.cz, tel: 495-067581

člen výboru
PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.
Odd.klinické farmacie,Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5
Milada.halacova@homolka.cz, tel: 257-273036

člen výboru
Mgr. Michal Hojný,
Ústavní lékárna, IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21  Praha 4
michal.hojny@ikem.cz, tel: 261-362327

člen výboru
PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK
Ak. Heyrovského 1203
500 05  Hradec Králové, fialovad@faf.cuni.cz

člen výboru
PharmDr. Marie Zajícová
Lékárna, Slezská nemocnice
Olomoucká 86
746 01  Opava
marie.zajicova@nemocnice.opava.cz tel: 553-766510

člen výboru
prof., RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Farmaceutická fakulta UK
Štefánikova 374
Hradec Králové 11
vlcek@faf.cuni.cz

předseda RK
PharmDr. Martina Lisá, Ph.D.
Nemocniční lékárna OVV III, VFN
Karlovo nám. 32
128 08  Praha 2
lisa.martina@vfn.cz
tel.: 224 966 703

člen RK
PharmDr. Martin Doseděl Ph.D.
Katedra sociální a klinické farmacie, UK
Ak. Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové
martin.dosedel@faf.cuni.cz, tel: 495-067653

člen RK
doc. PharmDr.Miroslav Miletín Ph.D.
Katedra farmaceutické chemie a analýzy, FF UK v Hradci Králové
Ak. Heyrovského 1203
500 05  Hradec Králové
miletin@fafa.cuni.cz, tel: 495-067257

Seznam sekcí:
SEKCE 7 - lékárenství
SEKCE 7 - nemocničních lékárníků
SEKCE 7 - přírodních léčiv
SEKCE 7 - biologických přípravků
SEKCE 7 - farmaceutické kontroly a bioanalytiky
SEKCE 7 - dějin farmacie
SEKCE 7 - klinické farmacie
SEKCE 7 - technologie léků
SEKCE 7 - syntetických léčiv
SEKCE 7 - sociální farmacie
SEKCE 7 - farmaceutických asistentů

Spolky:
SEKCE 7 - spolek farmaceutů v Praze
SEKCE 7 - spolek moravskoslezských farmaceutů v Ostravě
SEKCE - spolek farmaceutů v Brně
SEKCE 7 - spolek farmaceutů v Hradci Králové