Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká flebologická společnost

Webová stránka: www.phlebology.cz

Anglický název: Czech Society of Phlebology

Latinský název: Societas Phlebologica Bohema

Zkratka: ČFLS

Časopis: Praktická flebologie (do roku 2010)

Vydavatel časopisu: Phlebomedica,s.r.o.

Periodicita: 4x ročně

Počet členů společnosti: 496

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019-2023):

předseda
prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.
Centrum dermatovenerologické angiologie
Na Konvářce 6
150 00 Praha 5
mobil: 603-415043
strejcek@ri.ipex.cz

vědecký sekretář
prof., MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
Dermatovenerologická klinika, FN
Jihlavská 20
Brno 25
625 00
mobil: 604-511034
tel: 532-233372
apospis@med.muni.cz
pokladník
MUDr. Svatopluk Kašpar, Ph.D.
Flebocentrum
Líznerova 737
Hradec Králové 9
500 09
tel: 495-274894
kaspar@flebocentrum.cz
člen výboru
as., MUDr. Sabina Sellner Švestková, Ph.D.
MEDICOM Clinic
Viniční 235
Brno 15 - Židenice
615 00
mobil: 728-939655
tel: 800-254642
sabina.svestkova@gmail.com

člen výboru
MUDr. Lukáš Hnátek, Ph.D.
Agiocor s.r.o. - angiologická ambulance
J. A. Bati 5645
760 01 Zlín 1
mobil: 603-347892
hnatek.lukas@gmail.com

člen výboru
MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.
DermAngio s.r.o.
Jamborova 22
615 00 Brno 15
mobil: 724-260988
zuz.navratilova@seznam.cz

člen výboru

Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB
Budínova 2
180 81 Praha 8
mobil: 731-414028
jana.hercogova@gmail.com

předseda RK
doc., MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
I. chirurgická klinika FNUSA
Pekařská 53
602 00 Brno
lvever@med.muni.cz

člen RK
doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
II. interní klinika -FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
mobil: 604-816288
musil.dalibor@gmail.com

člen RK
MUDr. Václav Pecháček
Interní ambulance
Koliště 45
602 00 Brno
vpech@atlas.cz

SEKCE

  • 8301 – Endovenózní
    MUDr. Lukáš Hnátek, Ph.D.