Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká flebologická společnost

Webová stránka: www.phlebology.cz

Anglický název: Czech Society of Phlebology

Latinský název: Societas Phlebologica Bohema

Zkratka: ČFLS

Časopis: Praktická flebologie (do roku 2010)

Vydavatel časopisu: Phlebomedica,s.r.o.

Periodicita: 4x ročně

Počet členů společnosti: 250

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

 Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2013 - 2017):
předseda
prim. MUDr. Strejček Jaroslav, CSc.
Centrum dermatovenerologické angiologie
Na Konvářce 6
15000 Praha 5
tel: 251-555899
strejcek@ri.ipex.cz
 
vědecký sekretář
prof. MUDr. Pospíšilová Alena, CSc.
Dermatovenerologická klinika FN
Jihlavská 20
62500 Brno 25
tel: 532-233372
apospis@med.muni.cz
 
pokladník
MUDr. Kašpar Svatopluk, Ph.D.
FLEBOCENTRUM
Líznerova 737
50009 Hradec Králové 9
tel: 495-274894
flebo.centrum@tiscali.cz;kaspar@flebocentrum.cz
 
člen výboru
MUDr. Seyček Jaromír
 
 
 
 
jasey@seznam.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Hercogová Jana, CSc. MHA
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK - Nemocnice na Bulovce
Budínova 2
18081 Praha 8
tel: 266-082359
jana.hercogova@gmail.com
 
člen výboru
as. MUDr. Sellner Švestková Sabina, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika FN
Jihlavská 20
62500 Brno 25
tel: 532-233381
sabinas@med.muni.cz;ssvestk@fnbrno.cz
 
člen výboru
MUDr. Roztočil Karel, CSc.
Kardiologická klinika IKEM
Vídeňská 1958/9
14021 Praha 4
tel: 261-362238
karel.roztocil@ikem.cz; karel.roztocil@medicon.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Veverková Lenka, Ph.D.
I. chirurgická klinika FNUSA
Pekařská 53
60200 Brno
tel: 543-182328
lvever@med.muni.cz
 
člen RK
MUDr. Navrátilová Zuzana, Ph.D.
DermAngio s.r.o.
Jamborova 22
61500 Brno 15
tel: 548-531690
zuz.navratilova@seznam.cz
 
člen RK
MUDr. Matuška Jiří
Cévní ambulance, MATMED s.r.o.
Kollárova 9
69501 Hodonín 1
tel: 518-341182
jmat@post.cz