Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká fyziologická společnost

Webová stránka: http://cfs.lf1.cuni.cz/

Anglický název: Czech Physiological Society

Latinský název: Societas Physiologica Bohema

Zkratka: ČFS

Časopis: Československá fyziologie (ISSN 1210-6313)

Vydavatel časopisu: Tigis, s.r.o.

Periodicita: 2x ročně

Počet členů společnosti: 188

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005) 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2020-2023):

předseda
prof., MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
Fyziologický ústav 1. LF UK
Albertov 5
Praha 28
128 00
mobil: 603-964772
pokorny@lf1.cuni.cz

místopředseda
prof., MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
Ústav fyziologie LF UK
Šimkova 870
Hradec Králové
500 01
mobil: 603-572037
wol@lfhk.cz

vědecký sekretář
doc., MUDr., PharmDr. Alena Sumová, CSc.
Fyziologický ústav AV ČR
Vídeňská 1083
Praha 4
142 20
sumova@biomed.cas.cz

pokladník
doc., MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.
Fyziologický ústav 1.LF UK
Albertov 5
Praha 28
128 00
mobil: 721-700105
vladimir.riljak@lf1.cuni.cz

člen výboru
doc., MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Fyziologický ústav AV ČR
Vídeňská 1083
Praha 4
142 20
mobil: 603-230387
Jakub.Otahal@fgu.cas.cz

člen výboru
doc., MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
Ústav fyziologie LF UK
Lidická 1
Plzeň
301 66
mobil: 775-966364
jitka.kuncova@lfp.cuni.cz

člen výboru
prof., MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Fyziologický ústav LF MU
Kamenice 753/5
Brno
662 43
majka@med.muni.cz

člen výboru
prof., MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LFUK
Ke Karlovu 4
Praha 2
128 00
mobil: 728-334417
romana.slamberova@lf3.cuni.cz

člen výboru
prof., RNDr. Jiří Pácha, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR
Vídeňská 1083
Praha 4
140 00
pacha@biomed.cas.cz

předseda RK
prof., MUDr. Otomar Kittnar, CSc.
Fyziologický ústav 1. LF UK
Albertov 5
Praha 28
128 00
Otomar.Kittnar@sta.cuni.cz

člen RK
doc., MUDr. Halka Lotková, Ph.D.
Ústav fyziologie LF UK
Šimkova 870
Hradec Králové
500 01
lotko@lfhk.cuni.cz

člen RK
doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

 • SEKCE 10 - experimentální kardiologie
 • SEKCE 10 - neuroontogenická komise
 • SEKCE 10 - pedagogická

 

 • Informace o společnosti:

  Česká fyziologická společnost (ČFS) představuje fórum pro odborné diskuse a vědecké informace, zajišťuje mezinárodní spolupráci se světovými fyziologickými organizacemi a aktivně pořádá domácí a mezinárodní akce s cílem zvýšit úroveň české fyziologie a usměrňovat její vývoj. Svými odbornými komisemi se podílí i na pre i postgraduální výchově v oblasti fyziologie.
  CFS byla založena v roce 1950 jako sekce Čs. lékařské společnosti J. E. Purkyně.
  Hlavní domácí akcí jsou od roku 1957 Fyziologické dny (FD), pořádané zpočátku dvakrát, nyní jednou ročně. Postupně se vytvořila tradice zahájení FD - Purkyňova přednáška, pedagogická přednáška (od roku 1998 nazývaná Procházkova) a vědecká aktualita.
  Uznáním činnosti ČFS bylo pověření organizovat v Praze mezinárodní vědecké sjezdy - Société de Physiologie (1964, 1982, 1990, 1997), Regionální kongres IUPS 1991, kde také došlo 2.7. k založení Federation of European Societies (FEPS). Nyní připravuje ČFS II. Evropský kongres FEPS pro rok 1999 (29.6 – 4.7.).

  Czech Physiological Society
  The Czech Physiological Society (CPS) is the forum for professional and scientific discussions and information exchange., It provides the international co-operation with European and oversees Physiological Societies, and actively organises domestic and international meetings. The main objective of these activities is to promote the development of the Czech physiology and to raise its level. Professional committees of the Society participate on the pre- and postgraduate teaching in the field of physiology.
  CPS was founded in 1950 as a division of the Czechoslovak Medical Society of J.E. Purkyně.
  The principal domestic action is called Physiological days (PD). This meeting has been held since 1957 two times a year, recently only once a year. Successively a tradition was set with the opening lecture - The Purkyně’s Lecture, pedagogical lecture (since 1998 called the Procháska’s lecture) and a scientific actuality.
  As an acknowledgement of its work, CPS was entrusted with the organisation of several international meetings in Prague: Société de Physiologie (1964, 1982, 1990, 1997), the Regional meeting of IUPS (1991) where the Federation of European Physiological Societies (FEPS) was founded. At present, CPS is preparing for the year 1999 the Second European FEPS Congress (June29 to July 4).