Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká gastroenterologická společnost

Webová stránka: www.cgs-cls.cz

Anglický název: Czech Gastroenterological Society

Latinský název: Societas Gastroenterologica Bohema

Zkratka: ČGS

Časopis: Gastroenterologie a hepatologie (ISSN 1804-7874, e-ISSN 1804-803X)

Vydavatel časopisu: Care Comm, dříve Ambit Media

Periodicita: 6x ročně

Počet členů společnosti: 839

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005) 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022):

předseda
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
FN Olomouc
I.P. Pavlova 185/6
Olomouc
779 00
mobil: 606-677950
tel: 588 442 202
ondrej.urban@fnol.cz

místopředseda
prof., MUDr. Milan Lukáš, CSc.
ISCARE
Českomoravská 2510/19
Praha 9
190 00
tel: 495 834 240
milan.lukas@email.cz

místopředseda
prof., MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
II.interní klinika FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
tel: 495 834 240
stanislav.rejchrt@fnhk.cz

vědecký sekretář
doc., MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
2. interní gastroenterologická klinika FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
mobil: 777-607574
tel: 495-834240
ilja.tacheci@fnhk.cz

pokladník
prim., MUDr. Vladimír Nosek,
Oddělení gastroenterologie, Nemocnice
Nemocniční 15
Jablonec nad Nisou 1
466 01
mobil: 604-689417
tel: 483-345540
nosek@nemjbc.cz

člen výboru
doc., MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
II. Interní klinika - gastroenterologická a geriatrická FN a LF UP
I. P. Pavlova 6
Olomouc
779 00
mobil: 602-689561
tel: 595-633265
faltprem@centrum.cz

člen výboru
MUDr. Jiří Cyrany,
2. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
mobil: 737-437019
tel: 495-834240
jiri.cyrany@fnhk.cz

člen výboru
prim., MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA
Beskydské Gastrocentrum, Interní oddělení Nemocnice
El. Krásnohorské 321
Frýdek-Místek
738 18
mobil: 604-857946
tel: 558-415365
vitekp@nemfm.cz

člen výboru
MUDr. Luděk Hrdlička,
MEDICON a.s., Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
Praha 4
140 00
mobil: 736-772445
tel: 261-006310
ludek.hrdlicka@post.cz

člen výboru
doc., MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
IKEM
Vídeňská 800
Praha 4
140 21
mobil:
tel: +420 236-051111
tohu@medicon.cz

člen výboru
doc., MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a.s.
Českomoravská 2510/19
Praha 9
190 00
mobil: 777-563349
tel: 224-966283
mbortlik@seznam.cz

člen výboru
MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.
I. int. kl.odd. gastroenterologie - FN
Alej Svobody 80
Plzeň 23
323 00
mobil: 603-487174
tel: 377-103322
KOZELUHOVA@fnplzen.cz

člen výboru
doc., MUDr. Radan Keil, Ph.D.
Interní klinika, Úsek gastroenterologie, FN Motol
V Úvalu 84
Praha 5 - Motol
150 06
mobil: 603-489772
tel: 224-439452
radan.keil@lfmotol.cuni.cz

předseda RK
prof., MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA
II. interní klinika LF UK a FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
mobil: 602-485028
tel: 495-834240
bures@lfhk.cuni.cz

předseda RK
MUDr. Karel Lukáš, CSc.
IV. interní klinika gastroenterologie a hepatologie VFN
U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
mobil: 602-280186
tel: 224-962093
lukas.karel@vfn.cz

člen RK
prof., MUDr. Julius Špičák, CSc.
Klinika hepatogastroenterologická IKEM
Vídeňská 1958/9
Praha 4
140 21
mobil:
tel: 261-364016
jusp@medicon.cz

Seznam sekcí:

  • 203 SEKCE 12 - endoskopická                            
  • 1204 SEKCE 12 - mladých gastroenterologů                                 
  • 1205 SEKCE 12 - ambulantních gastroenterologů