Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká gastroenterologická společnost

Webová stránka: www.cgs-cls.cz

Anglický název: Czech Gastroenterological Society

Latinský název: Societas Gastroenterologica Bohema

Zkratka: ČGS

Časopis: Gastroenterologie a hepatologie (ISSN 1804-7874, e-ISSN 1804-803X)

Vydavatel časopisu: Care Comm, dříve Ambit Media

Periodicita: 6x ročně

Počet členů společnosti: 839

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005) 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022):

předseda

doc. MUDr. Urban Ondřej, Ph.D.
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 20 Olomouc
tel: 588443252
ondrej.urban@fnol.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Lukáš Milan, CSc.
ISCARE a.s.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
tel: 234770299
milan.lukas@email.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Tachecí Ilja, Ph.D.
2. interní gastroenterologická klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-834240
tacheci@lfhk.cuni.cz
 
pokladník
prim. MUDr. Nosek Vladimír
Oddělení gastroenterologie, Nemocnice
Nemocniční 15
466 01 Jablonec nad Nisou 1
tel: 483-345540
nosek@nemjbc.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Hep Aleš, CSc.
Interní hepatogastroenterologická klinika FN
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
tel: 532-233506
ahep@fnbrno.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Zádorová Zdena, Ph.D.
II. interní klinika FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-162719
zdena.zadorova@fnkv.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Keil Radan, Ph.D.
Interní klinika, Úsek gastroenterologie, FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-439452
radan.keil@lfmotol.cuni.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Martínek Jan, Ph.D.
Hepatogastroenterologická klinika IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
tel: 261-362617
jan.martinek@volny.cz; jan.martinek@ikem.cz
 
člen výboru
MUDr. Bortlík Martin, Ph.D.
Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a.s.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
tel: 224-966283
mbortlik@seznam.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Vítek Petr, Ph.D. MBA
Beskydské Gastrocentrum, Interní oddělení Nemocnice
El. Krásnohorské 321
738 18 Frýdek-Místek
tel: 558-415305
vitekp@nemfm.cz
 
předseda RK
MUDr. Lukáš Karel, CSc.
IV. interní klinika gastroenterologie a hepatologie VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224962093  
lukas.karel@vfn.cz
 
člen RK
prof. MUDr. Bureš Jan, CSc.
II. interní klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495834240
bures@lfhk.cuni.cz
 
člen RK
prof. MUDr. Špičák Julius, CSc.
Klinika hepatogastroenterologie IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
tel: 261054016
julius.spicak@ikem.cz

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

1203    SEKCE 12 - endoskopická
  prof. MUDr. Rejchrt Stanislav, Ph.D.
   
   
   
   
   
1204    SEKCE 12 - mladých gastroenterologů
  MUDr. Pipek Barbora
  Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice
  Zálužanského 1192
  708 00 Ostrava
  595-633207
  barbora.pipek@seznam.cz
1205    SEKCE 12 - ambulantních gastroenterologů
  MUDr. Hrdlička Luděk
  MEDICON a.s., Poliklinika Budějovická
  Antala Staška 1670/80
  140 00 Praha 4
  261-006310
  ludek.hrdlicka@post.cz