Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost lékařské genetiky a genomiky

Webová stránka: www.slg.cz

Anglický Název: Czech Society of Medical Genetics and Genomics

Latinský název: Societas Rei Geneticae et Genomicae ad Medicinam Adhibendae

Zkratka: SLGG

Počet členů společnosti: 376

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005) 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2021):
předseda
prof. MUDr. Macek Milan jr., DrSc.
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-433501
milan.macek.jr@lfmotol.cuni.cz
 
1. místopředseda
prim. MUDr. Šubrt Ivan, Ph.D.
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN
E. Beneše 13
305 99 Plzeň
tel: 377-402868
subrti@fnplzen.cz
 
2. místopředseda
doc. MUDr. Foretová Lenka, Ph.D.
Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
tel: 543-136907
foretova@mou.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Šípek Antonín jr.
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
Albertov 4
128 00 Praha 28
tel: 224-968198
antonin.sipek@lf1.cuni.cz
 
pokladník
doc. RNDr. Zemanová Zuzana, CSc.
Centrum nádorové cytogenetiky, ÚKBLD 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2
tel: 224-962935
zuze@vfn.cz
 
člen výboru
doc. RNDr. Vrtěl Radek, Ph.D.
Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 588-444461
radek.vrtel@fnol.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Gregor Vladimír
Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč
tel: 261-083636
vladimir.gregor@ftn.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Koudová Monika
GENNET s.r.o.
Kostelní 9
170 00 Praha 7
tel:
monika.koudova@gennet.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Havlovicová Markéta
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-433552
marketa.havlovicova@fnmotol.cz
 
člen výboru
Mgr. Scheinost Ondřej
Laboratoř molekulární biologie a genetiky, Nemocnice a.s.
B. Němcové 585/54
370 87 České Budějovice
tel: 387-873010
osche@nemcb.cz
 
člen výboru
doc. RNDr. Fajkusová Lenka, CSc.
Centrum molekulární biologie a genové terapie FN
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
tel: 532-234625
fajkusova.lenka@fnbrno.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Gaillyová Renata, Ph.D.
Oddělení lékařské genetiky FN
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
tel: 532-234296
gaillyova@fnbrno.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Stejskal David
GENNET s.r.o.
Kostelní 9
170 00 Praha 7
tel: 222-313000
david.stejskal@gennet.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Hyjánek Jiří, Ph.D.
U.S.G.POL, s.r.o.
Hanáckého pluku 6
775 20 Olomouc
tel: 585 242 733
hyjanek@usgpol.cz
 
člen RK
MUDr. Židovská Jana, CSc.
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
Karlovo náměstí 32
120 00 Praha 2
tel: 224-967171
jana.zidovska@vfn.cz
 
člen RK
RNDr. Putzová Martina, Ph.D. DrSc.
Bioptická laboratoř s.r.o.
Mikulášské náměstí 4
326 00 Plzeň 26
tel: 373-035500
putzova@biopticka.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

1401    SEKCE 14 - molekulární genetiky
  prof. MUDr. Macek Milan jr., DrSc.
  Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM
  V Úvalu 84
  150 06 Praha 5 - Motol
  224-433501
  milan.macek.jr@lfmotol.cuni.cz
1402    SEKCE 14 - biochemické genetiky
  prof. MUDr. Zeman Jiří, DrSc.
  KDDL VFN
  Ke Karlovu 2
  128 08 Praha 2
  224-967734
  jzem@lf1.cuni.cz
1403    SEKCE 14 - ambulantních genetiků