Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii

Webová stránka: www.csgbt.cz

Anglický název společnosti: Czech Society for Gene and Cell Therapy

Latinský název: Societas Genorum Cellularumque Terapiae et Vaccinis Contra Tumores Indagandis

Zkratka: ČGSGT

Počet členů společnosti: 65

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2020):
předseda
doc. RNDr. Turánek Jaroslav, CSc.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
62100 Brno
tel: 533-331311
turanek@vri.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Mgr. Raška Milan, Ph.D.
Ústav imunologie LF UP
Hněvotínská 3
77200 Olomouc 2
tel: 585-632752
raskamil@uab.edu
 
vědecký sekretář
RNDr. Němečková Šárka, DrSc.
Oddělení imunologie ÚHKT
U Nemocnice 1
12820 Praha 2
tel: 221-977269
sarka.nemeckova@uhkt.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Michálek Jaroslav, Ph.D.
Fakultní nemocnice
Černopolní 9
61300 Brno
tel: 532-234980
jmichalek27@gmail.com
 
člen výboru
doc. RNDr. Jendelová Pavla, Ph.D.
Ústav experimentální medicíny AV ČR
Vídeňská 1083
14220 Praha 4
tel: 241-062828
jendel@biomed.cas.cz
 
člen výboru
MUDr. Lesný Petr, Ph.D.
Oddělení imunoterapie ÚHKT
U Nemocnice 1
12820 Praha 2
tel: 221-977327
petr.lesny@uhkt.cz
 
člen výboru
MUDr. Syka Michael
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
15000 Praha 5
tel:774-914401
msyka@email.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

Ing. Babuška Václav, Ph.D.
Ústav lékařské chemie a biochemie LF UK
Karlovarská 48
30166 Plzeň
tel: 377-593281
Vaclav.Babuska@lfp.cuni.cz
 
člen RK
RNDr. Ludvíková Viera
Oddělení experimentální virologie ÚHKT
U Nemocnice 1
12800 Praha 28
tel: 221-977223
viera.ludvikova@uhkt.cz
 
člen RK
MUDr. Čapková Martina
Poliklinika I. P. Pavlova
Legerova 389/56
12000 Praha 2
tel: 222-519175
capkova@poliklinikaippavlova.cz