Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká gerontologická a geriatrická společnost

Webová stránka: www.cggs.cz

Anglický název: Czech Society of Gerontology and Geriatrics

Latinský název: Societas Gerontologica et Geriatrica Bohema

Zkratka: ČGGS

Časopis: Geriatrie a gerontologie (ISSN 1805-4684)

Vydavatel časopisu: Mladá fronta, a.s.

Periodicita: 4x ročně

Počet členů společnosti: 1 127

 Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 
Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 – 2023):

Členové výboru společnosti a revizní komise:

předseda
prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
III. interní gerontometabolická klinika FN v HK
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
mobil: 777-722257
JuraskovaBozena@seznam.cz

místopředseda
prim., MUDr. Martina Nováková
Centrum následné péče FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
mobil: 736-750851
Martina.Novakova@fnmotol.cz

místopředseda
prim. MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., MBA
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství FN
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
mobil: 608-926924
bielakovak@seznam.cz

místopředseda
MUDr. Jiří Zajíc
III. interní gerontometabolická klinika FN v HK
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
mobil: 732-581812 
kalous.jz@seznam.cz

vědecký sekretář
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN
Londýnská 15
120 00 Praha 2
mobil: 602-834606
topinkova.eva@vfn.cz

pokladník
prim. MUDr. Renáta Petrová
Soukromá geriatrická ambulance
140 00 Praha 4
mobil: 606-843266
petrovarenata@tiscali.cz

člen výboru
MUDr. Astrid Matějková
Nemocnice Pardubice, Geriatrické centrum, geriatrická ambulance
Dašická 1 804
530 00 Pardubice
Astrid.Matejkova@seznam.cz

člen výboru
prim. MUDr. Milan Stolička, Ph.D.
LDN Klokočov
Klokočov 59
747 47 Vítkov 3
mobil: 602-434930
milan.stolicka@fno.cz

člen výboru
MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.
Gerontologické centrum
Šimůnkova 1600
182 00 Praha 82
mobil: 728-530175
hana.vankova@lf3.cuni.cz

člen výboru
MUDr. et Mgr. Dana Hrnčiariková, Ph.D.
III. interní gerontometabolická klinika FN v HK
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
mobil: 774-802772
danahrnciarikova@seznam.cz

člen výboru
MUDr. Zuzana Šnajdrová
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Vlašská 36
118 33 Praha 1
mobil: 731-840844 
snadrova@nmskb.cz

člen výboru
prim., MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.
II. interní klinika gastroenterologická a geriatrická LF UP
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
mobil: 724-509454
milena.bretsnajdrova@fnol.cz

člen výboru
prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.
Klinika interní geriatrie a praktického lékařství LF MU
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
mobil: 602-726497
weber.pavel@fnbrno.cz

předseda RK
prim. MUDr. Zdenka Polzerová, MBA
Odborný léčebný ústav, p.o.
Paseka 145
783 97 Paseka u Šternberka
mobil: 736-415180
polzerova@olupaseka.cz

člen RK
prim. MUDr. Helena Kajtmanová
Nemocnice Písek a.s., odd. následné péče
Karla Čapka 589
397 01 Písek 1
mobil: 777-357822
kajtmanova@nemopisek.cz

člen RK
prim. MUDr. Zuzana Boháčová
Centrum klinické gerontologie KN T. Bati
Havlíčkovo nábř. 600
760 01 Zlín
mobil: 721-974423
bohacova@bnzlin.cz

člen RK
prim. MUDr. Ingrid Rýznarová
Geriatrické a doléčovací odělení, Slezká nemocnice Opava
Olomoucká 86
746 01 Opava 1
mobil: 724-486637
ingrid.ryznarova@nemocnice.opava.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy:

13001    SEKCE 13 - sociálně právní
  JUDr. Bruthansová Daniela
  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
  Palackého nám. 4
  128 01 Praha 2
  224-972684
  daniela.bruthansova@vupsv.cz