Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká gerontologická a geriatrická společnost

Webová stránka: www.cggs.cz

Anglický název: Czech Society of Gerontology and Geriatrics

Latinský název: Societas Gerontologica et Geriatrica Bohema

Zkratka: ČGGS

Časopis: Geriatrie a gerontologie (ISSN 1805-4684)

Vydavatel časopisu: Mladá fronta, a.s.

Periodicita: 4x ročně

Počet členů společnosti: 313

 Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 – 2019) :

předseda

doc. MUDr. Holmerová Iva, Ph.D.
Gerontologické centrum
Šimůnkova 1600
18200 Praha 82
tel: 286-883676
iva.holmerova@gerontocentrum.cz
 
místopředseda
prim. MUDr. Bureš Ivo
Geriatrické centrum, Krajská nemocnice a.s.
Kyjevská 44
53203 Pardubice
tel: 466-654335
ivo.bures@nempk.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Topinková Eva, CSc.
Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN
Londýnská 15
12000 Praha 2
tel: 222-520690
topinkova.eva@vfn.cz
 
místopředseda
prim. MUDr. Rýznarová Ingrid
Geriatrické a doléčovací odělení, Slezská nemocnice
Olomoucká 86
74601 Opava 1
tel: 553-766780
ingrid.ryznarova@nemocnice.opava.cz
 
vědecký sekretář
prim. MUDr. Jurašková Božena, Ph.D.
Klinika gerontologická a metabolická FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-832409
JuraskovaBozena@seznam.cz
 
pokladník
prim. MUDr. Nováková Martina
Centrum následné péče FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-434401
Martina.Novakova@fnmotol.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Forejtar Milan
Gerontologické centrum, Krajská nemocnice T. Bati a.s.
Havlíčkovo nábřeží 600
76275 Zlín
tel: 577-552009
forejtar@bnzlin.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Petrová Renáta
LDN, Městská nemocnice
Riegrova 655
50801 Hořice v Podkrkonoší
tel: 493-586311
petrovarenata@tiscali.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Záboj Zdeněk
Oddělení geriatrie FN
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-444422
zabojz@fnol.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Stolička Milan, Ph.D.
LDN FN
Klokočov 59
74747 Vítkov 3
tel: 556-301392
milan.stolicka@fno.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Weber Pavel, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství FN
Jihlavská 20
63900 Brno 39
tel: 532-233262
p.weber@fnbrno.cz
 
člen výboru
MUDr. Zajíc Jiří
Geriatrická JIP, FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-832211
kalous.jz@seznam.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Kabelka Ladislav, Ph.D.
Interní oddělení, Nemocnice p.o.
Brněnská 716/41
63901 Hustopeče
tel: 519-407311
kabelka@paliativni-institut.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Bretšnajdrová Milena, Ph.D.
Oddělení geriatrie FN
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-442821
milena.bretsnajdrova@fnol.cz
 
člen RK
MUDr. Bílský Michal
Interní oddělení, Nemocnice
El. Krásnohorské 321
73801 Frýdek-Místek 1
tel: 558-415296
bilsky@nemfm.cz
 
člen RK
MUDr. Bielaková Katarina, Ph.D.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství FN
Jihlavská 20
62500 Brno 25
tel: 532-232398
bielakovak@seznam.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy:

13001    SEKCE 13 - sociálně právní
  JUDr. Bruthansová Daniela
  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
  Palackého nám. 4
  12801 Praha 2
  224-972684
  daniela.bruthansova@vupsv.cz