Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká gynekologická a porodnická společnost

Webová stránka: www.cgps.cz

Anglický název: Czech Gynecological and Obstetrical Society

Latinský název: Societas Gynaecologica et Obstetricia Bohema

Zkratka: ČGPS

Časopis: Česká gynekologie (ISSN 1210-7832, e-ISSN 1805-4455)

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita: 6x ročně

Počet členů společnosti: 1911

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2021):
předseda
MUDr. Dvořák Vladimír, Ph.D.
Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o.
Orlí 10
60200 Brno 2
tel: 542-221661
cgps@cgpsbrno.cz
 
místopředseda
doc. MUDr. Feyereisl Jaroslav, CSc.
Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábřeží 157
14710 Praha 4 - Podolí
tel: 296-511200
cgps.mistopredseda@upmd.eu
 
vědecký sekretář a pokladník
as. MUDr. Velebil Petr, CSc.
Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábřeží 157
14710 Praha 4 - Podolí
tel: 296-511738
vscgps@centrum.cz
 
člen výboru
MUDr. Skřivánek Aleš, Ph.D.
G-CENTRUM Olomouc s.r.o.
Horní nám. 285/8
77200 Olomouc 2
tel: 585-234444
skrivanek@g-centrum.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Martan Alois, DrSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
12851 Praha 2
tel: 224-967425
martan@vfn.cz
 
člen výboru
MUDr. Stará Alexandra
MediStar, s.r.o.
Slavíkova 15
12000 Praha 2
tel: 222-716273
alexstara@volny.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Měchurová Alena, CSc.
Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábřeží 157
14710 Praha 4 - Podolí
tel: 296-511824
mechurovaa@centrum.cz
 
člen výboru
MUDr. Huvar Ivan, CSc.
Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Milosrdných bratří
Polní 553/3
63900 Brno 39
tel: 543-165222
huvar@centrum.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Pilka Radovan, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika FN a LF UP
I. P. Pavlova 6
77900 Olomouc 9
tel: 585-854103
radovan.pilka@fnol.cz
 
člen výboru
MUDr. Štěpán Jiří, CSc.
Sanatorium SANUS
Labská kotlina 1220
50002 Hradec Králové 2
tel: 495-757188
jstepan@email.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Procházka Martin, Ph.D.
Ústav porodní asistence FZV UP, Ústav lékařské genetiky LF UP
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-442860
martin.prochazka@fnol.cz
 
člen výboru
MUDr. Tesař Zdeněk, CSc.
Zdeněk Tesař, s.r.o. Privátní gynekologická ambulance
Ohmova 271
10900 Praha 111
tel: 271-961184
zdenek.tesar@centrum.cz
 
člen výboru
MUDr. Nový Jan
 
K Starým valům 26
32600 Plzeň 26
tel: 377-421125
jan.novy@centrum.cz
 
člen výboru
MUDr. Hlaváčková Olga
Soukromá gynekologická ambulance
Zeyerova 2442
39701 Písek 1
tel: 382-215000
hlavackovaolina@gmail.com
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Špaček Jiří, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika LF a FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-833381
jiri.spacek2@fnhk.cz
 
člen RK
doc. MUDr. Unzeitig Vít, CSc.
Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o.
Orlí 10
60200 Brno 2
tel: 542-217658
vit@unzeitig.info
 
člen RK
doc. MUDr. Šimetka Ondřej, Ph.D. MBA
Porodnicko-gynekologická klinika OU a FN
17. listopadu 1790
70852 Ostrava - Poruba
tel: 597-371802
ondrej.simetka@fno.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

 

1501    SEKCE 15 - perinatologie a fetomaternální medicína
  doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
  Porodnická a gynekologická klinika FN
  Sokolská 581
  50005 Hradec Králové
  777-657991
  kacermar@fnhk.cz
1502    SEKCE 15 - ultrazvukové diagnostiky
  prof. MUDr. Ľubušký Marek, Ph.D. MHA
  Centrum fetální medicíny, Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN
  I. P. Pavlova 6
  77520 Olomouc
  585-852785
  marek@lubusky.com
1503    SEKCE 15 - gynekologie dětí a dospívajících
  MUDr. Havlín Miroslav
  Poliklinika Anděl - Gynekologie
  Hvězdova 33
  14000 Praha 4
  732-529907
  HavlinM@seznam.cz
1504    SEKCE 15 - gynekologické endoskopie
  doc. MUDr. Mára Michal, CSc.
  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
  Apolinářská 18
  12851 Praha 2
  224-967001
  michal@drmara.cz
1505    SEKCE 15 - asistované reprodukce
  MUDr. Rumpík David
  Centrum reprodukční medicíny
  U Lomu 5
  76001 Zlín
  577-005911
  david.rumpik@crmzlin.cz
1506    SEKCE 15 - gynekologické endokrinologie
  MUDr. Fanta Michael, Ph.D.
  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK VFN
  Apolinářská 18
  12851 Praha 2
  224-967118
  michael.fanta@volny.cz
1507    SEKCE 15 - onkogynekologická
  prof. MUDr. Cibula David, CSc.
  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
  Apolinářská 18
  12851 Praha 2
  224-967111
  dc@davidcibula.cz
1508    SEKCE 15 - kolposkopie a cervikální patologie
  MUDr. Dvořák Vladimír, Ph.D.
  Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o.
  Orlí 10
  60200 Brno 2
  542-221661
  cgps@cgpsbrno.cz
1510    SEKCE 15 - analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví
  doc. MUDr. Pařízek Antonín, CSc.
  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
  Apolinářská 18
  12851 Praha 2
  224-967474
  AParizek@seznam.cz
1511    SEKCE 15 - pro otázky menopausy
  MUDr. Jeníček Jaroslav, CSc.
  Gynekologie a porodnictví
  Sokolská 1662/35
  12000 Praha 2
  222-544608
  jajegyn@seznam.cz
1512    SEKCE -15 urogynekologická (volební období 2019-2023)
  MUDr. Horčička Lukáš
  GONA s.r.o.
  Národní třída 25
  11000 Praha 1
  221-085288
  horcic.luk@volny.cz
   
  vědecký sekretář
  prof. MUDr. Mašata Jaromír, CSc.
  Gyn. klinika VFN 
  Apolinářská 18
  12000 Praha 2
  masata@volny.cz
   
  pokladník
  MUDr. Zmrhal Jan, CSc.
  GONA s.r.o.
  Národní třída 25
  11000 Praha 1
  jan.zmrhal@volny.cz
   
  Členové výboru společnosti a revizní komise:
  předseda
  MUDr. Hořčička lukáš
  GONA s.r.o.
  Národní třída 25
  11000 Praha 1
  tel: 221-085288
  horcic.luk@volny.cz
   
  člen výboru
  MUDr. Šottner Oldřich
  Gyn. porod. klinika 1.LF UK-FN Na Bulovce
  Budínova 2
  18100 Praha 81
  tel: 266-083229
  sottnerold@volny.cz
   
1513    SEKCE 15 - ambulantních gynekologů
  MUDr. Nový Jan
   
  K Starým valům 26
  32600 Plzeň 26
  377-421125
  jan.novy@centrum.cz
1514    SEKCE 15 - senologická
  doc. MUDr. Zikán Michal, Ph.D.
  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
  Budínova 67/2
  18100 Praha 81
  266-083229
  Michal.zikan@lf1.cuni.cz
1517    SEKCE 15 - infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví
  prof. MUDr. Špaček Jiří, Ph.D.
  Gynekologicko-porodnická klinika LF a FN
  Sokolská 581
  50005 Hradec Králové
  495-833381
  jiri.spacek2@fnhk.cz
1518    SEKCE 15 - gynekologů a porodníků lůžkových zdravotních zařízení
  prof. MUDr. Cibula David, CSc.
  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
  Apolinářská 18
  12851 Praha 2
  224-967451
  d_cibula@yahoo.com
1520    SEKCE 15 - gynekologické sexuologie
  MUDr. Pastor Zlatko, Ph.D.
  Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FNM
  V Úvalu 84
  15006 Praha 5 - Motol
  724-031782
  pastor.zlatko@volny.cz
1521    SEKCE 15 - pro léčbu endometriózy
  prim. MUDr. Radek Chvátal
  Nemocnice Znojmo, gynekologicko-porodnické oddělení
  MUDr. Jana Janského 11
  669 02  Znojmo
  515-2150280
  radek.chvatal@nemzn.cz
1522    SEKCE 15 - lékařů ve specializační přípravě