Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká gynekologická a porodnická společnost

Webová stránka: www.cgps.cz

Anglický název: Czech Gynecological and Obstetrical Society

Latinský název: Societas Gynaecologica et Obstetricia Bohema

Zkratka: ČGPS

Časopis: Česká gynekologie (ISSN 1210-7832, e-ISSN 1805-4455)

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita: 6x ročně

Počet členů společnosti: 1911

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2021):

předseda
prim. MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., CSc.
Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o.
Orlí 10
602 00 Brno 2
mobil: 602-511255
cgps@cgpsbrno.cz

místopředseda
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábřeží 157
147 00 Praha 47
mobil: 603-478370
cgps.mistopredseda@upmd.eu

pokladník
MUDr. Petr Velebil, CSc.
Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábřeží 157
147 10 Praha 4 - Podolí
mobil: 724-738798
vscgps@centrum.cz

člen výboru
MUDr. Zdeněk Tesař, CSc.
Zdeněk Tesař, s.r.o. Privátní gynekologická ambulance
Ohmova 271
109 00 Praha 111
mobil: 602-226912
zdenek.tesar@centrum.cz

člen výboru
prof., MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Ústav porodní asistence FZV UP, Ústav lékařské genetiky LF UP
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
mobil: 725-744995
martin.prochazka@fnol.cz

člen výboru
MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
Sanatorium SANUS
Labská kotlina 1220
500 02 Hradec Králové 2
jstepan@email.cz

člen výboru
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.
G-CENTRUM Olomouc s.r.o.
Horní nám. 285/8
772 00 Olomouc 2
mobil: 602-740985
skrivanek@g-centrum.cz

člen výboru
prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika FN a LF UP
I. P. Pavlova 6
779 00 Olomouc 9
radovan.pilka@fnol.cz

člen výboru
MUDr. Jan Nový
K Starým valům 26
326 00 Plzeň 26
mobil: 603-437224
jan.novy@centrum.cz

člen výboru
MUDr. Ivan Huvar, CSc.
Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Milosrdných bratří
Polní 553/3
639 00 Brno 39
mobil: 608-830246
huvar@centrum.cz

člen výboru
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábřeží 157
147 10 Praha 4 - Podolí
mobil: 603-431675
mechurovaa@centrum.cz

člen výboru
MUDr. Alexandra Stará
MediStar, s.r.o.
Slavíkova 15
120 00 Praha 2
mobil: 603-546060
alexstara@volny.cz

člen výboru
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51 Praha 2
mobil: 602-775952
martan@vfn.cz

člen výboru
MUDr. Olga Hlaváčková
Soukromá gynekologická ambulance
Zeyerova 2442
397 01 Písek 1
mobil: 605-262644
hlavackovaolina@gmail.com

předseda RK
prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika LF a FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
jiri.spacek2@fnhk.cz

člen RK
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Porodnicko-gynekologická klinika OU a FN
708 52 Ostrava
mobil: 737-208142
ondrej.simetka@fno.cz

člen RK
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o.
Orlí 10
602 00 Brno 2
mobil: 603-447602
vit@unzeitig.info

 

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

1501 SEKCE 15 - perinatologie a fetomaternální medicína
  doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
  Porodnická a gynekologická klinika FN
  Sokolská 581
  500 05 Hradec Králové
  777-657991
  kacermar@fnhk.cz
1502 SEKCE 15 - ultrazvukové diagnostiky
  prof. MUDr. Ľubušký Marek, Ph.D. MHA
  Centrum fetální medicíny, Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN
  I. P. Pavlova 6
  775 20 Olomouc
  585-852785
  marek@lubusky.com
1503 SEKCE 15 - gynekologie dětí a dospívajících
  MUDr. Jana Alešová
  jana.alesova@gmail.com
1504 SEKCE 15 - gynekologické endoskopie
  Prof. MUDr.Radovan Pilka, Ph.D.
  Porodnicko Gynekologická Klinika FN a LF UP Olomouc
  I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
  420 585 854 103
  radovan.pilka@fnol.cz
1505 SEKCE 15 - asistované reprodukce
  MUDr. Štěpán Machač Ph.D.
  IVF Clinic a.s.
  Horní Lán 6
  779 00 Olomouc
  +420 588 884 180
  stepan.machac@ivfclinic.cz
1506 SEKCE 15 - gynekologické endokrinologie
  MUDr. Fanta Michael, Ph.D.
  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK VFN
  Apolinářská 18
  128 51 Praha 2
  224-967118
  michael.fanta@volny.cz
1507 SEKCE 15 - onkogynekologická
  prof. MUDr. Cibula David, CSc.
  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
  Apolinářská 18
  128 51 Praha 2
  224-967111
  dc@davidcibula.cz
1508 SEKCE 15 - kolposkopie a cervikální patologie
  MUDr. Dvořák Vladimír, Ph.D.
  Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o.
  Orlí 10
  602 00 Brno 2
  542-221661
  cgps@cgpsbrno.cz
1510 SEKCE 15 - analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví
  doc. MUDr. Pařízek Antonín, CSc.
  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
  Apolinářská 18
  128 51 Praha 2
  224-967474
  AParizek@seznam.cz
1511 SEKCE 15 - pro otázky menopausy
  MUDr. Jeníček Jaroslav, CSc.
  Gynekologie a porodnictví
  Sokolská 1662/35
  120 00 Praha 2
  222-544608
  jajegyn@seznam.cz
1512 SEKCE -15 urogynekologická (volební období 2019-2023)
  MUDr. Horčička Lukáš
  GONA s.r.o.
  Národní třída 25
  110 00 Praha 1
  221-085288
  horcic.luk@volny.cz
1513 SEKCE 15 - ambulantních gynekologů
  MUDr. Nový Jan
  K Starým valům 26
  326 00 Plzeň 26
  377-421125
  jan.novy@centrum.cz
1514 SEKCE 15 - senologická
  doc. MUDr. Zikán Michal, Ph.D.
  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
  Budínova 67/2
  181 00 Praha 81
  266-083229
  Michal.zikan@lf1.cuni.cz
1517 SEKCE 15 - infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví
  prof. MUDr. Špaček Jiří, Ph.D.
  Gynekologicko-porodnická klinika LF a FN
  Sokolská 581
  500 05 Hradec Králové
  495-833381
  jiri.spacek2@fnhk.cz
1518 SEKCE 15 - gynekologů a porodníků lůžkových zdravotních zařízení
  doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
  michal.zikan@lf1.cuni.cz, michal.zikan@bulovka.cz
1520 SEKCE 15 - gynekologické sexuologie
  MUDr. Pastor Zlatko, Ph.D.
  Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FNM
  V Úvalu 84
  150 06 Praha 5 - Motol
  724-031782
  pastor.zlatko@volny.cz
1521 SEKCE 15 - pro léčbu endometriózy
  MUDr. Jan Drahoňovský, MBA
  jan.drahonovsky@upmd.eu
1522 SEKCE 15 - lékařů ve specializační přípravě
  MUDr. Jan Přáda
  Jan.Prada@vfn.cz
1523 SEKCE 15 - antikoncepce a plánované rodičovství