Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká hematologická společnost

Webová stránka: www.hematology.cz

Anglický název: Czech Hematological Association

Latinský název: Societas Haematologica Bohema

Zkratka: ČHS

Časopis: Transfuze a hematologie dnes (ISSN 1213-5763, e-ISSN 1805-4587)

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita: 4x ročně

Počet členů společnosti: 1331

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2022):
předseda
prof. MUDr. Mayer Jiří, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno
tel: 532-233642
mayer.jiri@fnbrno.cz
 
místopředsedové
doc. MUDr. Žák Pavel, Ph.D.
IV. interní hematologická klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 532-233642
jmayer@fnbrno.cz;jmayer@med.muni.cz
 
doc. MUDr. Čermák Jaroslav, CSc.
Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 1
128 20 Praha 2
tel.: 221-977290, 221-977217
jaroslav.cermak@uhkt.cz
 
vědecký sekretář
prof. MUDr. Starý Jan, DrSc.
Klinika dětské hematologie a onkologie FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-436400, 6401
jan.stary@lfmotol.cuni.cz
 
pokladník
Pavlíková Zdenka
IV. interní hematologická klinika - laboratoř FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-832276
zdenka.pavlikova@fnhk.cz

člen výboru
Mgr. Petra Kouřilová 
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20 
Brno 25 
petra.kourilova@fnbrno.cz 

člen výboru 
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. 
Centrum molekulární biologie a genové terapie FN 
Vránova 159 
Brno 21 
sarka.pospisilova@fnbrno.cz

člen výboru 
prim. MUDr. Pavel Jindra, Ph.D. 
Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. 
Na Roudné 123/2012 
Plzeň 1 
jindra@fnplzen.cz 

člen výboru 
MUDr. Dana Mikulenková 
Morfologicko-cytochemická laboratoř ÚHKT 
U Nemocnice 1 
Praha 2 
Dana.Mikulenkova@uhkt.cz 

člen výboru 
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. 
II. interní klinika FNsP 
Jihlavská 20 
Brno 39  
mdoubek@fnbrno.cz 

člen výboru 
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. 
Hemato-onkologická klinika FN 
U Pivovaru 4 
Olomouc 
papajik@fnol.cz 


předseda RK 
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc. 
Hemato-onkologická klinika FN 
I. P. Pavlova 6
Olomouc  
faber@fnol.cz 


člen RK 
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. 
Interní hematologická klinika LF MU a FN 
Jihlavská 20 
Brno 25 
racil.zdenek@fnbrno.cz 

člen RK 
MUDr. Daniela Žáčková 
Interní hematoonkologická klinika FN 
Jihlavská 20 
Brno 39 
dzackova@post.czdzackova@fnbrno.cz