Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Webová stránka: www.csarim.cz

Anglický název: Czech Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine

Latinský název: Societas Bohema Anestesiologiae, Resuscitationi et Medicinae Intensivae Colendis 

Zkratka: ČSARIM

Časopis: Anesteziologie a intenzivní medicína (ISSN 1214-2158, e-ISSN 1805-4412)

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Počet členů společnosti: 2762

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005) 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise:

předseda 
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM 
Klinika anesteziologie, Krajská zdravotní, Masarykova nemocnice 
Stříbrná náves 705/12 
Hradec Králové 11 
cernyvla1960@gmail.com 

místopředseda 
doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. 
KARIM FN 
V Zahradách 799 
Veverská Bítýška 
petr.stourac@gmail.com 

místopředseda 
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA 
KARIM 1. LF UK a VFN 
Vítkova 21 
Praha 86 
jan.blaha@vfn.cz 

vědecký sekretář 
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. 
KARIM FN 
Vavřinecká 38 
Brno 24 
pavel.sevcik@fno.cz 

pokladník 
doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. 
KARIM 2. LF UK a IPVZ FN Motol 
K Louži 1260/7 
Praha 101  
vladimir.mixa@fnmotol.cz 

člen výboru 
doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. 
KARIM FN Plzeň 
Přední cesta 18 
Plzeň 26 
benesj@fnplzen.cz 

člen výboru 
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D. 
Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 
Strže 571 
Zlín 1 
tomas.gabrhelik@bnzlin.cz 

člen výboru 
MUDr. Michael Stern, MBA 
KAR FN KV Praha 
Bulharská 2 
Praha 101  
michael.stern@fnkv.cz 

člen výboru 
doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. 
KARIM 1. LF UK a VFN 
Klausova 13 
Praha 515 
martin.balik@vfn.cz 

člen výboru 
MUDr. Dušan Mach 
ARO Nemocnice p.o. 
Borová 1617 
Nové Město na Moravě 
mach.dusan69@gmail.com 

člen výboru 
doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA 
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN 
Brozanská 76 
Pardubice 9 
dostapav@seznam.cz 

člen výboru 
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc. 
KARIM, 1. LF UK a VFN 
Na Panenskou 524/1 
Praha 6  
pavel.michalek@vfn.cz 

člen výboru 
prim. MUDr. Daniel Nalos 
ARO, Masarykova nemocnice 
Strážky 43 
Ústí nad Labem 19 
nalosdan@seznam.cz 

člen výboru 
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA 
KAR 2. LF UK a IPVZ FNM 
8. listopadu 22 
Praha 69 
karel.cvachovec@fnmotol.cz 

člen výboru 
MUDr. Michal Horáček 
KAR, FNM 
Mátová 160 
Praha 10 - Uhříněves 
michal.horacek@fnmotol.cz 

předseda RK 
doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. 
KARIM - NIP/DIOP, 2. LF UK FN Motol 
Nad Úpadem 302/42 
Praha 415 
jarmila.drabkova@fnmotol.cz 

člen RK 
MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D. 
KARIM FN Hradec králové 
Stříbrná náves 705 
Hradec Králové 11  
renata.cerna@fnhk.cz 

člen RK 
MUDr. Ivan Herold, CSc. 
ARO, Oblastní nemocnice 
Dukelská 761 
Mladá Boleslav 1 
ivan.herold@onmb.cz 

Seznam sekcí:
SEKCE 3 - intenzivní medicíny
SEKCE 3 - dětské anestézie & intenzivní medicíny
SEKCE 3 - regionální anestezie
SEKCE 3 - pro ultrazvukové metody
SEKCE 3 - porodnické anestezie a analgezie
SEKCE 3 - pro zajištění dýchacích cest                            
SEKCE 3 - historie anestezie                                
SEKCE 3 - simulační medicíny                            
SEKCE 3 - sekce mladých anesteziologů