Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Webová stránka: www.csarim.cz

Anglický název: Czech Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine

Latinský název: Societas Bohema Anestesiologiae, Resuscitationi et Medicinae Intensivae Colendis 

Zkratka: ČSARIM

Časopis: Anesteziologie a intenzivní medicína (ISSN 1214-2158, e-ISSN 1805-4412)

Vydavatel časopisu: Solen

Počet členů společnosti: 2762

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005) 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise:

předseda
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
Klinika anesteziologie, Krajská zdravotní, Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem 11
mobil: 602-492054
vladimir.cerny@csarim.cz

místopředseda
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
KARIM FN
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
mobil: 602-745841
petr.stourac@carim.com

místopředseda
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA
KARIM 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
mobil: 724-531204
jan.blaha@csarim.cz

vědecký sekretář
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
KARIM FN
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
mobil: 602-751329
pavel.sevcik@csarim.cz

pokladník
doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.
KARIM 2. LF UK a IPVZ FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
mobil: 602-295072
vladimir.mixa@csarim.cz

člen výboru
doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
KARIM FN Plzeň
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
mobil: 736-644047
benesj@fnplzen.cz

člen výboru
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
mobil: 602-750913
tomas.gabrhelik@bnzlin.cz

člen výboru
MUDr. Michael Stern, MBA
KAR FNKV Praha
Roentgenova 2
150 00 Praha 5
michael.stern@fnkv.cz

člen výboru
doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.
KARIM 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
mobil: 724-802868
martin.balik@vfn.cz

člen výboru
MUDr. Dušan Mach
ARO Nemocnice p.o.
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě
mobil: 603-990292
mach.dusan69@gmail.com

člen výboru
doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
mobil: 602-152524
dostapav@seznam.cz

člen výboru
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc.
KARIM 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
pavel.michalek@vfn.cz

člen výboru
prim. MUDr. Daniel Nalos
Masarykova nemocnice, ARO
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
mobil: 737-230792
nalosdan@seznam.cz

člen výboru
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
KAR 2. LF UK a IPVZ FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
mobil: 603-489778
karel.cvachovec@fnmotol.cz

člen výboru
MUDr. Michal Horáček

KAR 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
mobil: 603-761182
michal.horacek@fnmotol.cz

předseda RK
doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
KARIM - NIP/DIOP, 2. LF UK a IPVZ FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
mobil: 603-280687
jarmila.drabkova@fnmotol.cz

člen RK
MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D.
KARIM FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
mobil: 603-734612
renata.cerna@fnhk.cz

člen RK
MUDr. Ivan Herold, CSc.
Oblastní nemocnice, ARO
tř. V. Klementa 147
293 50 Mladá Boleslav
mobil: 731-542816
ivan.herold@onmb.cz

Seznam sekcí:
SEKCE 3 - dětské anestezie & intenzivní medicíny
SEKCE 3 - regionální anestezie
SEKCE 3 - pro ultrazvukové metody
SEKCE 3 - porodnické anestezie a analgezie
SEKCE 3 - Pro zajištění dýchacích cest
SEKCE 3 - Historie anestezie
SEKCE 3 - Simulační medicíny