Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Webová stránka: www.csarim.cz

Anglický název: Czech Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine

Latinský název: Societas Bohema Anestesiologiae, Resuscitationi et Medicinae Intensivae Colendis 

Zkratka: ČSARIM

Časopis: Anesteziologie a intenzivní medicína (ISSN 1214-2158, e-ISSN 1805-4412)

Vydavatel časopisu:

Počet členů společnosti: 2762

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005) 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise:

předseda
prof., MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
Klinika anesteziologie, Krajská zdravotní, Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa
Ústí nad Labem 11
400 11
mobil: 602-492054
cernyvla1960@gmail.com

místopředseda
doc., MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
KARIM FN
Jihlavská 20
Brno 25
625 00
mobil: 602-745841
petr.stourac@gmail.com

místopředseda
doc., MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA
KARIM 1.LF UK a VFN
U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
mobil: 724-531204
jan.blaha@vfn.cz

vědecký sekretář
prof., MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
KARIM FN
17. listopadu 1790
Ostrava - Poruba
708 52
mobil: 602-751329
pavel.sevcik@fno.cz

pokladník
doc., MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.
KARIM 2. LF UK a IPVZ FN Motol
V Úvalu 84
Praha 5 - Motol
150 06
mobil: 602-295072
vladimir.mixa@fnmotol.cz

člen výboru
doc., MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
KARIM FN Plzeň
Alej Svobody 80
Plzeň
304 60
mobil: 736-644047
benesj@fnplzen.cz

člen výboru
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 600
Zlín
762 75
mobil: 602-750913
tomas.gabrhelik@bnzlin.cz

člen výboru
MUDr. Michael Stern, MBA
KAR FN KV Praha
Roentgenova 2
Praha 5
150 00
michael.stern@fnkv.cz

člen výboru
doc., MUDr. Martin Balík, Ph.D.
KARIM 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
mobil: 724-802868
martin.balik@vfn.cz

člen výboru
MUDr. Dušan Mach,
ARO Nemocnice p.o.
Žďárská 610
Nové Město na Moravě
592 31
mobil: 603-990292
mach.dusan69@gmail.com

člen výboru
doc., MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
mobil: 602-152524
dostapav@seznam.cz

člen výboru
prof., MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc.
KARIM, 1.LF UK VFN
U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
pavel.michalek@vfn.cz

člen výboru
prim., MUDr. Daniel Nalos,
ARO, Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
401 13
mobil: 737-230792
nalosdan@seznam.cz

člen výboru
prof., MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
KAR 2. LF UK a IPVZ FNM
V Úvalu 84
Praha 5 - Motol
150 06
mobil: 603-489778
karel.cvachovec@fnmotol.cz

člen výboru
MUDr. Michal Horáček,
KAR, FNM
V Úvalu 84
Praha 5 - Motol
150 06
mobil: 603-761182
michal.horacek@fnmotol.cz

předseda RK
doc., MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
KARIM - NIP/DIOP, 2. LF UK FN Motol
V Úvalu 84
Praha 5 - Motol
150 06
mobil: 603-280687
jarmila.drabkova@fnmotol.cz

člen RK
MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D.
KARIM FN Hradec králové
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
mobil: 603-734612
renata.cerna@fnhk.cz

člen RK
MUDr. Ivan Herold, CSc.
ARO, Oblastní nemocnice
tř. V. Klementa 147
Mladá Boleslav
293 50
mobil: 731-542816
ivan.herold@onmb.cz

Seznam sekcí:
SEKCE 3 - intenzivní medicíny
SEKCE 3 - dětské anestézie& intenzivní medicíny
SEKCE 3 - regionální anestezie
SEKCE 3 - pro ultrazvukové metody
SEKCE 3 - porodnické anestezie a analgezie
SEKCE 3 - Pro zajištění dýchacích cest
SEKCE 3 - Historie anestezie
SEKCE 3 - Simulační medicíny
SEKCE 3 - Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů