Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost hygieny a komunitní medicíny

Webová stránka: www.spolecnost-hygieny.cz

Anglický název: Society of Environmental and Community Health

Latinský název: Societas Hygienae et Valetudini Publicae Procurandis 

Zkratka: SHKM

Časopis: Hygiena

Vydavatel časopisu: SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10

Perioda zasílání: 4x ročně

Počet členů společnosti: 453

 

Členové výbor společnosti a revizní komise:

předseda 
doc., MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. 
Ústav výživy 3. LF UK 
Jižní XV 1142/9 
Praha 41 
pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz 


místopředseda 
MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. 
KHS Středočeského kraje 
Jahodová 87 
Praha 106 
jarmila.razova@khsstc.cz 

místopředseda 
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. 
KHS Libereckého kraje 
Na Pískovně 493 
Liberec 13 
vladimir.valenta@khslbc.cz 


vědecký sekretář 
prof., Ing. Zdeněk Fiala, CSc. 
Ústav hygieny a preventivního lékařství LF UK 
Šimkova 870/LF UK 
Hradec Králové 
fiala@lfhk.cuni.cz 


pokladník 
MUDr. Věra Kernová, 
Centrum podpory veřejného zdraví, SZÚ 
Přádova 2054/22 
Praha 82 
vera.kernova@szu.cz 


člen výboru 
MUDr. Marie Nejedlá, 
SZÚ 
Mládeže 995 
Rudná u Prahy 
marie.nejedla@szu.cz 

člen výboru 
doc., MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. 
Ústav hygieny a preventivní medicíny, LF UK 
Hodonínská 61 
Plzeň 23 
Dana.Mullerova@lfp.cuni.cz 

člen výboru 
doc., MUDr. Jolana Rambousková, CSc. 
Ústav hygieny 3. LF UK 
Na Zájezdu 12 
Praha 101 
jolana.rambouskova@lf3.cuni.cz 


předseda RK 
MUDr. Helena Kazmarová, 
Centrum zdraví a životního prostředí, SZÚ 
Adamovská 7 
Praha 4 
helena.kazmarova@szu.cz 


člen RK 
MUDr. František Kožíšek, CSc. 
Centrum zdraví a životního prostředí, SZÚ 
Jasanová 1958 
Hostivice 
frantisek.kozisek@szu.cz 

člen RK 
doc., MUDr. Hana Provazníková, CSc. 
3. LF UK prev.lékař. 
Rooseveltova 49 
Praha 6 

 

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy:

SEKCE - podpora zdraví

    MUDr. Wasserbauer Stanislav
    Státní zdravotní ústav
    Šrobárova 48
    10042 Praha 10
    tel: 608-569557
    wasserbauer@szu.cz

SEKCE - hygiena životního prostředí

    MUDr. Havel Bohumil
    KHS Pardubického kraje
    Polní 2
    56802 Svitavy 2
    bohumil.havel@khspce.cz

SEKCE - podpora zdraví dětí a mládeže

    MUDr. Kernová Věra
    Státní zdravotní ústav
    Šrobárova 48
    10042 Praha 10
    tel: 267-082493
    krenova@szu.cz

SEKCE - hygiena výživy

    MUDr. Ševčík Jan
    KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
    Wolkerova 3 a 4
    41501 Teplice 1
    tel: 475-211975
    sekretar@khsusti.cz;jan@jansevcik.cz