Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost hygieny a komunitní medicíny

Webová stránka: www.spolecnost-hygieny.cz

Anglický název: Society of Environmental and Community Health

Latinský název: Societas Hygienae et Valetudini Publicae Procurandis 

Zkratka: SHKM

Časopis: Hygiena

Vydavatel časopisu: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10

Perioda zasílání: 4x ročně

Počet členů společnosti: 453

 

Členové výbor společnosti a revizní komise:

předseda
doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Ústav výživy 3. LF UK
Ruská 87
100 00 Praha 10
mobil: 732-407111
pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz

místopředseda
MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2
tel.: 224 972 433
jarmila.razova@mzcr.cz

místopředseda
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.
KHS Libereckého kraje
Husova 64
460 31 Liberec 
vladimir.valenta@khslbc.cz

vědecký sekretář
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
Ústav hygieny a preventivního lékařství LF UK
Šimkova 870
500 01 Hradec Králové
fiala@lfhk.cuni.cz

pokladník
MUDr. Věra Kernová
Centrum podpory veřejného zdraví SZÚ
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
nrek@seznam.cz

člen výboru
MUDr. Marie Nejedlá
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
100 00 Praha 10
mobil: 725-872364
marie.nejedla@szu.cz

člen výboru
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Ústav hygieny a preventivní medicíny LF UK
Lidická 4
301 66 Plzeň
mobil: 606-369999
Dana.Mullerova@lfp.cuni.cz

člen výboru
doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.
Ústav hygieny 3. LF UK
Ruská 87
100 00 Praha
jolana.rambouskova@lf3.cuni.cz

předseda RK
MUDr. Helena Kazmarová
Centrum zdraví a životního prostředí SZÚ
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
helena.kazmarova@szu.cz

člen RK
MUDr. František Kožíšek, CSc.
Centrum zdraví a životního prostředí SZÚ
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
frantisek.kozisek@szu.cz

člen RK
doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.
3. LF UK - katedra preventivní lékařství
Ruská 87
100 00 Praha 10
mobil: 603-898301

Seznam sekcí

SEKCE 18 - podpora zdraví
SEKCE 18 - hygiena životního prostředí
SEKCE 18 - podpora zdraví dětí a mládeže