Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny

Webová stránka: www.cshlm.cz

Anglický Název: Czech Society of Hyperbaric and Aviation Medicine

Latinský název: Societas Bohema Medicinae Hyperbaricae Aeronauticaeque Colendae

Zkratka: ČSHLM

Počet členů společnosti: 101

 


Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022):

předseda

PhDr. Klugar Miloslav, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz LF MU
Kamenice 753/5
625 00  Brno
tel: 770 167 486
mklugar@gmail.com
 
místopředseda
MUDr. Oniščenko Boris
Ústav leteckého zdravotnictví, odd. bezpečnosti letů
U Vojenské nemocnice 1200
169 02  Praha 6
tel: 973-208147
oniscenko@ulz.cz
 
místopředseda/vědecký sekretář
prof. MUDr. Pudil Radek, Ph.D.
I. interní kardiologická klinika LF UK a FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-834786
radek.pudil@fnhk.cz
 
místopředseda
MUDr. Hájek Michal, Ph.D.
Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice
Nemocniční 20
72880 Ostrava
tel: 596-192483
michalhajek@email.cz
 
pokladník
Mgr. Maršálková Jana
Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice
Nemocniční 20
728 80 Ostrava
tel: 596-192483
janamarsalkova@email.cz
 
člen výboru
MUDr. Kriška Peter
ALMEDEA s.r.o., Hyperbarická oxygenoterapie
Mezní 19
400 01 Ústí nad Labem 1
tel: 417-533678
almedea@centrum.cz
 
člen výboru
MUDr. Macura Pavel
Ambulance potápěčské medicíny
K. H. Máchy 592
500 02 Hradec Králové 2
tel: 495-512959
pavel.macura@wnet.cz
 
člen výboru
MUDr. Novotný Štěpán
Kübeck s.r.o.
Vančurova 1548
272 01 Kladno 1
tel: 312-60 61 46
step.novotny@vol.cz
 
člen výboru
MUDr. Zub David
HBOT - Rehabilitační ústav Hostinné
Husitská 352
543 71 Hostinné
tel: 499-404848
zub@gehostinne.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Hrnčíř Evžen, CSc. MBA
Klinika pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-162810
evzen.hrncir@fnkv.cz;hrncir@fnkv.cz
 
člen výboru
MUDr. Došel Petr
Ústav leteckého zdravotnictví Praha, odd. bezpečnosti letů
U Vojenské nemocnice 1200
169 02  Praha 6
tel: 973-208116
dosel@ulz.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

Jungmann Pavel
Ambulance hyperbarické oxygenoterapie
J. E. Purkyně 270/5
434 01 Most 1
tel: 476-172265
info@polytech.cz
 
člen RK
Němcová Petra, DiS.
Centrum hyperbarické medicíny, MN Ostrava
Nemocniční 898/20A
728 80  Ostrava - Moravská Ostrava
tel: 596-192483
 
člen RK
Bc. Pešková jitka
ZZMV, OZZ Brno
Kounicova 24
602 00  Brno
tel: 974-622329
jitkapeskova7@seznam.cz