Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost infekčního lékařství

Webová stránka: www.infekce.cz

Anglický název: Society of Infectious Diseases

Latinský název: Societas Medicinae Contagiosae Colendae

Zkratka: SIL

Časopis: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství (ISSN 1211-264X)

Vydavatel: TRIOS, s.r.o.

Periodicita: 4x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 345

Doporučené postupy: http://www.infekce.cz/dokument1.htm#Standardy

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 -2020):

předseda

doc. MUDr. Plíšek Stanislav, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-832220
pliseks@lfhk.cuni.cz
 
místopředseda
prim. MUDr. Kümpel Petr
Infekční oddělení, Slezská nemocnice
Olomoucká 86
746 01 Opava 1
tel: 553-766340
petr.kumpel@nemocnice.opava.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Džupová Olga, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
tel: 266-082705
olga.dzupova@lf3.cuni.cz
 
pokladník
MUDr. Rozsypal Hanuš, CSc.
Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
tel: 266-082471
rozsypalh@volny.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Sedláček Dalibor, CSc.
Infekční klinika LF UK a FN
Dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň
tel: 377-402232
sedlacek57@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. RNDr. Stejskal František, Ph.D.
Infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
tel: 266-082701
fstej@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Chmelík Václav
Infekční oddělní, Nemocnice a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice 1
tel: 387-874600
chmelik@nemcb.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Vitouš Adam
Infekční oddělení, Krajská nemocnice
Husova 10
460 63 Liberec
tel: 485-312295
adam.vitous@nemlib.cz
 
člen výboru
MUDr. Krbková Lenka, CSc.
Klinika dětských infekčních nemocí
Černopolní 22a
613 00 Brno 13
tel: 532-234229
lkrbkova@fnbrno.cz
 
člen výboru
MUDr. Chrdle Aleš
Infekční oddělení, Nemocnice a.s.
B. Němcové 41
370 01 České Budějovice 1
tel: 387-874641
chrdle@email.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Roháčová Hana, Ph.D.
Infekční klinika Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
tel: 266-082600
hana.rohacova@bulovka.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Beneš Jiří, CSc.
Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
tel: 266-082708
benes.infekce@seznam.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Husa Petr, CSc.
Klinika infekčních chorob FN
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
tel: 532-232201
phusa@fnbrno.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Rožnovský Luděk, CSc.
Klinika infekčního lékařství FN
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597-374251
ludek.roznovsky@fno.cz
 
předseda RK
doc. MUDr. Dostál Václav
LDN B, Nemocnice
Národní 84
551 01 Jaroměř 1
tel: 491-847300
VaclavDostalDoc@seznam.cz
 
člen RK
MUDr. Smíšková Dita, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
tel: 266-082705
dita.smiskova@seznam.cz
 
člen RK
MUDr. Petroušová Lenka, Ph.D.
Klinika infekčního lékařství FN
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597-374255
lenka.petrousova@gmail.comSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

2001    SEKCE 20 - tropického a cestovního lékařství
  MUDr. RNDr. Stejskal František, Ph.D.
  Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
  Budínova 2
  180 81 Praha 8
  tel: 266-082701
  fstej@lf1.cuni.cz