Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost infekčního lékařství

Webová stránka: www.infekce.cz

Anglický název: Society of Infectious Diseases

Latinský název: Societas Medicinae Contagiosae Colendae

Zkratka: SIL

Časopis: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství (ISSN 1211-264X)

Vydavatel: TRIOS, s.r.o.

Periodicita: 4x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 345

Doporučené postupy: http://www.infekce.cz/dokument1.htm#Standardy

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 -2020):

předseda
MUDr. Pavel Dlouhý,
Infekční odd., Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
401 13
mobil: 724-590485
tel: 477-112600
Pavel.Dlouhy@KZCR.EU

vědecký sekretář
MUDr. Marek Štefan, MBA
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
Praha 5
150 30
mobil: 775-192792
tel: 257-272270
marek.stefan@centrum.cz

místopředseda
MUDr. Aleš Chrdle,
Nemocnice a.s., Infekční oddělení
B. Němcové 41
České Budějovice 1
370 01
mobil: 606-740220
tel: 387-874601
chrdle@email.cz

místopředseda
prof., MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob LF MU a FN
Jihlavská 20
Brno 25
625 00
mobil: 724-362119
tel: 532-232221
Husa.Petr@fnbrno.cz

pokladník
doc., MUDr. Olga Džupová, Ph.D.
Klinika infekčního lékařství 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
mobil: 728-434897
tel: 266-082705
olga.dzupova@lf3.cuni.cz

člen výboru
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
I. infekční klinika 2. LF UK a NNB
Budínova 2
Praha 8
180 81
mobil: 728-417055
tel: 266-083197
mtrojanek@seznam.cz

člen výboru
MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.
Klinika infekčního lékařství FN
17. listopadu 1790
Ostrava - Poruba
708 52
mobil: 608-079180
tel: 597-374255
lenka.petrousova@gmail.com

člen výboru
MUDr., RNDr. František Stejskal, Ph.D.
Infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
mobil: 777-245564
tel: 266-082701
Frantisek.Stejskal@lf1.cuni.cz

člen výboru
doc., MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.
Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
mobil:
tel: 266-082471
rozsypalh@volny.cz

člen výboru prim.
MUDr. Petr Kümpel
Infekční oddělení, Slezská nemocnice
Olomoucká 86
Opava 1
746 01
mobil: 724-362071
tel: 553-766340
petr.kumpel@nemocnice.opava.cz

člen výboru
doc., MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
Klinika infekčního lékařství FN
17. listopadu 1790
Ostrava - Poruba
708 52
mobil:
tel: 597-374251
ludek.roznovsky@fno.cz

člen výboru
doc., MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Klinika dětských infekčních nemocí
Černopolní 22a
Brno 13
613 00
mobil:
tel: 532-234229
krbkova.lenka@fnbrno.cz

člen výboru
doc., MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
mobil: 723-666135
tel: 495-832220
pliseks@lfhk.cuni.cz

člen výboru
prof., MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
mobil: 603-479070
tel: 266-082708
benes.infekce@seznam.cz

předseda RK
MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí, Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2, 180 81 Praha 8
tel.: +420 266 062 705, mob.: +420 605 853 801
email: dita.smiskova@seznam.cz

člen RK
doc. MUDr. Václav Dostál, CSc.
LDN B
Národní 84
551 01 Jaroměř
tel:.+420 0491 847 300
email: VaclavDostalDoc@seznam.cz

MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí
Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
tel.: +420 266 082 712
email: blechova.zuz@gmail.com

 

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

2001    SEKCE 20 - tropického a cestovního lékařství
  MUDr. RNDr. Stejskal František, Ph.D.
  Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
  Budínova 2
  180 81 Praha 8
  tel: 266-082701
  fstej@lf1.cuni.cz