Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost intenzivní medicíny

Webová stránka: www.csim.cz

Anglický Název: Czech Society of Intensive Care Medicine

Latinský název: Societas Bohema Medicinae Intensivae Colendae

Zkratka: ČSIM

Počet členů společnosti: 711

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2020):

předseda

prof. MUDr. Šrámek Vladimír, Ph.D.
ARK FNUSA a LF MU
Pekařská 53
656 91 Brno
tel: 543-182553
vladimir.sramek@fnusa.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Matějovič Martin, Ph.D.
I. interní klinika FN
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 377-103165
matejovic@fnplzen.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Balík Martin, Ph.D. EDIC
KARIM 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-9633666
martin.balik@vfn.cz
 
pokladník
MUDr. Maňák Jan, Ph.D.
Klinika gerontologická a metabolická FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-832403
manak@lfhk.cuni.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Bláha Jan, Ph.D.
KARIM 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-967126
jan.blaha@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Duška František, Ph.D.
KAR FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-163308
fduska@yahoo.com
 
člen výboru
MUDr. Říha Hynek, Ph.D. MHA
KAR KC IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
tel: 261-365195
dr.hynek.riha@gmail.com
 
člen výboru
prof. MUDr. Štourač Petr, Ph.D.
KARIM FN
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
tel: 532-232825
petr.stourac@gmail.com
 
člen výboru
prim. MUDr. Vobruba Václav, Ph.D.
Klinika dětí a dorostu VFN
Ke Karlovu 2
121 09 Praha 2
tel: 224-911453
vaclav.vobruba@vfn.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Ševčík Pavel, CSc.
KARIM FN
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 532-233850
psevcik@fnbrno.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Černý Vladimír, Ph.D. FCCM
Klinika anesteziologie, Krajská zdravotní, Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12a, Severní terasa
400 11 Ústí nad Labem 11
tel: 477-112202
cernyvla1960@gmail.com
 
člen výboru
prof. MUDr. Cvachovec Karel, CSc. MBA
KAR 2. LF UK a IPVZ FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-435400
karel.cvachovec@fnmotol.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Dostál Pavel, Ph.D. MBA
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-832828
pavel.dostal@fnhk.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Beneš Jan, Ph.D.
I. interní klinika FN
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 377-104381
benesj@fnplzen.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Černá Pařízková Renata, Ph.D.
KAR FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-833218
parizren@fnhk.cz
 
člen RK
MUDr. Zýková Ivana
ARO, Krajská nemocnice a.s.
Husova 10
460 01 Liberec 1
tel: 485-312135
ivana.zykova@nemlib.cz
 
člen RK
doc. MUDr. Drábková Jarmila, CSc.
DIP FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-436791
jarmila.drabkova@fnmotol.cz

 

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

12301 SEKCE 1230 - neurointenzivní
  MUDr. Špatenková Věra, Ph.D.
  JIP, Neurochirurgie KN
  Husova 10
  460 63 Liberec
  485-312213
  vera.spatenkova@nemlib.cz
   
12302 SEKCE 12302 - mladých anesteziologů a intenzivistů