Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká internistická společnost

 

Webová stránka: www.interna-cz.eu

Anglický název: Czech Society of Internal Medicine

Latinský název: Societas Bohema Medicinae Generali Colendae

Zkratka: ČIS

Časopis: Vnitřní lékařství (ISSN 0042-773X, e-ISSN 1801-7592)

Vydavatel: Solen, s.r.o.

Periodicita: 12x ročně

Počet členů společnosti: 1988

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2022):

předseda
prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2
tel: 224 962 946
richard.ceska@vfn.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Widimský Jiří jr., CSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2
tel: 224 962 910
jwidi@lf1.cuni.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika FN u sv. Anny Brno
tel.: +420 543 182 252
miroslav.soucek@fnusa.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
tel.: +420 532 232 601
spinar.jindrich@fnbrno.cz
 
vědecký sekretář
prim. MUDr. Kotík Luboš, CSc.
Interní oddělení, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč
tel: 261-082540
lubos.kotik@ftn.cz
 
pokladník
MUDr. Svačina Petr, CSc.
Podveská 1312/45
624 00 Brno 24
tel: 777 333 444
svacinavl@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Nedvídek Jan
Centrum interních oborů, Krajská nemocnice, a.s.
Husova 357/10
460 63 Liberec
tel: 485-312736
jan.nedvidek@nemlib.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Škrha Jan, DrSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2
tel: 224-962957
jan.skrha@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Rosolová Hana, DrSc.
II. interní klinika FN
E. Beneše 13
301 00 Plzeň 1
tel: 377-402384
rosolova@fnplzen.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Špinar Jindřich, CSc. FESC
Interní kardiologická klinika FN
Jihlavská 20
613 00 Brno 13
tel: 532-232601
jspinar@fnbrno.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Kvapil Milan, CSc. MBA
Interní klinika 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-434000
milan.kvapil@fnmotol.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Václavík Jan, Ph.D.
I. interní kardiologická klinika FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 585-853213
vaclavik.j@centrum.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Orság Jiří
III. interní klinika FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 588-444747
jiri.orsag@fnol.cz
 
člen RK
MUDr. Tržil Milan
Interní ordinace
Kuchařovická 11
669 04 Znojmo 4
tel: 515-242595
mudrtrzil@volny.cz
 
člen RK
prof. MUDr. Svačina Štěpán, DrSc. MBA
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-962922
svacinas@lf1.cuni.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy:

2101    SEKCE 21 - ambulantních internistů
  MUDr. Lacinová Jana
  Interní ambulance, Poliklinika Zahradní Město
  Jabloňová 8/2992
  106 00 Praha 106
  267-295225
  jana.lacinova@volny.cz
2102    SEKCE 21 - chemoterapeutická
  doc. MUDr. Neuwirtová Radana, CSc.
  I. interní klinika VFN - odd. klinické hematologie
  U Nemocnice 2
  128 00 Praha 28
  224-966335
  neuwirtova.radana@vfn.cz
2103    SEKCE 21 - mladých internistů
  doc. MUDr. Václavík Jan, Ph.D.
  I. interní kardiologická klinika FN
  I. P. Pavlova 6
  775 20 Olomouc
  585-853213
  vaclavik.j@centrum.cz

 

  • Informace o společnosti:

    Česká internistická společnost (ČIS) sdružuje lékaře a ostatní pracovníky z oboru vnitřní lékařství i subspecializovaných oborů interní medicíny, kteří považují za vhodné udržet si široké vzdělání umožňující komplexní pohled na nemocného. Jedná se jak o pracovníky nemocničních oddělení tak i o ambulantně pracující odborníky. Pro posledně jmenovanou početnou skupinu vytvořila ČIS v rámci své struktury Pracovní skupinu ambulantních internistů.
    Cílem práce výboru je dotvářet průběžné koncepci rozvoje interní medicíny, hájit profesní zájmy pracovníků oboru, zajišťovat odborné akce sloužící postgraduálnímu vzdělávání formou lnternistických dnů a Kongresů interní medicíny a zajistit vydávání časopisu Vnitřní lékařství, společného periodika České a Slovenské internistické společnost.
    Dále je nutné integrovat naši interní medicínu do mezinárodních organizací jako je ISIM (International Society of Internal Medicine) a EFIM (European Federation of Internal Medicine), a prohlubovat mezinárodní spolupráci s odpovídajícími zahraničními odbornými společnostmi (Polskou, Německou a Maďarskou internistickou společností, American College of Physicians, American Society of Internal Medicine) včetně pořádání recipročních akcí. Velmi těsná spolupráce je rozvíjena mezi ČIS a Slovenskou internistickou společností.
    Chceme, aby interní obor našel svoje jasné místo v našem transformujícím se zdravotnictví.