Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost intervenční radiologie

Webová stránka: www.csir.cz

Anglický název: Czech Society of Interventional Radiology

Latinský název: Societas Bohema Radiologiae Intervenientis Colendae

Zkratka: ČSIR

Počet členů společnosti: 137

Doporučené postupy: http://www.csir.cz/dokumenty#postupy

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2020 - 2022):

Předseda
prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., FCIRSE
Klinika zobrazovacích metod FNM
V Úvalu 84
Praha 5-Motol
150 06
mobil: 737-404480
tel: 224-438100
rocek.m@seznam.cz

místopředseda
prof. prim. MUDr. Martin Köcher, Ph.D.
Radiologická klinika FN
I.P.Pavlova 6
Olomouc
775 20
mobil: 602-447233
tel: 588-443480
Martin.Kocher@seznam.cz

člen výboru
prim. MUDr. Radek Pádr,
Klinika zobrazovacích metod FNM
V Úvalu 84
Praha 5 - Motol
150 06
mobil: 603-932498
tel: 224-438103
radek.padr@fnmotol.cz

člen výboru
MUDr. Jan Raupach, Ph.D.
Radiodiagnostická klinika FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
mobil: 728-331369
tel: 495-832326
janraupach@seznam.cz 

člen výboru
MUDr. Jakub Hustý
RDK FNB
Jihlavská 20
Brno 39
639 00
mobil: 604-518184
jhusty@fnbrno.cz

člen výboru
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.
Masarykova nemocnice, Krajská zdravotní, a. s., Radiodiagnostické oddělení
Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
401 13
mobil: 604-560133
tel: 475-683145
lip.cihlar@mnul.cz

člen výboru
prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM
Vídeňská 1958/9
Praha 4 - Krč
140 21
tel: 261-364145
jan.peregrin@ikem.cz

předseda RK
doc. MUDr. Marie Černá, Ph.D.
FN, Radiologická klinika
I. P. Pavlova 6
Olomouc
775 20
mobil: 604-674904
tel: 585-854728
mcernam@seznam.cz

člen RK
doc. MUDr. František Charvát, Ph.D., EBIR
Radiodiagnostické odd. ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6
169 02
mobil: 602-254143
tel: 973-203371
charvat@uvn.cz

člen RK
prim. MUDr. Jan Beran, Ph.D.
ZRIR IKEM
Vídeňská 1958/9
Praha 411
142 00
tel: 261-326668
honza.beran@gmail.com

Seznam sekcí:
cirse

SEKCE 1220 - neuroradiologická