Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost intervenční radiologie

Webová stránka: www.csir.cz

Anglický název: Czech Society of Interventional Radiology

Latinský název: Societas Bohema Radiologiae Intervenientis Colendae

Zkratka: ČSIR

Počet členů společnosti: 118

Doporučené postupy: http://www.csir.cz/dokumenty#postupy

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2019):

předseda

prof. MUDr. Roček Miloslav, CSc. FCIRSE
Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-438100
rocek.m@seznam.cz
 
místopředseda, vědecký sekretář a pokladník
prim. prof. MUDr. Köcher Martin, Ph.D.
Radiologická klinika FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 588-443480
Martin.Kocher@seznam.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Peregrin Jan, CSc.
Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4 - Krč
tel: 261-364145
jan.peregrin@ikem.cz
 
člen výboru
MUDr. Cihlář Filip, Ph.D.
Radiodiagnostické oddělení, Masarykova nemocnice, Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel: 475-683145
filip.cihlar@mnul.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Krajina Antonín, CSc.
Radiologická klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-832326
krajina@fnhk.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Hořejš Josef, CSc.
Radiodiagnostická klinika VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-962290
horejs.josef@vfn.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Pádr Radek
Klinika zobrazovacích metod FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-438103
radek.padr@fnmotol.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Černá Marie, Ph.D.
Radiologická klinika FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 585-854728
mcernam@seznam.cz
 
člen RK
prim. MUDr. Beran Jan, Ph.D.
ZRIR IKEM
Vídeňská 1958/9
142 00 Praha 411
tel: 261-326668
honza.beran@gmail.com
 
člen RK
MUDr. Janoušková Ladislava, CSc.
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
tel: 257-272514
Ladislava.Janouskova@homolka.cz

 

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

     
1220002    SEKCE 1220 - neuroradiologická
  prof. MUDr. Krajina Antonín, CSc.
  Radiologická klinika FN
  Sokolská 581
  500 05 Hradec Králové
  495-832326
  krajina@fnhk.cz