Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost kardiovaskulární chirurgie

Webová stránka: www.cskvch.cz

Anglický název: Czech Society for Cardiovascular Surgery

Latinský název: Societas Bohema Chirurgiae Cardiovasculari Colendae

Zkratka: ČSKVCH

Časopis: Cor et Vasa

Vydavatel časopisu: Elsevier

Perioda zasílání: 6x ročně

Počet členů společnosti: 309

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2021):

předseda

doc. MUDr. Němec Petr, CSc. MBA
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie
Pekařská 53
656 91 Brno
tel: 543-211528
petr.nemec@cktch.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Štádler Petr, Ph.D.
Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
tel: 257-272541
petr.stadler@homolka.cz
 
vědecký sekretář
prof. MUDr. Staffa Robert, Ph.D.
II. chirurgická klinika FNuSA
Pekařská 53
656 91 Brno
tel: 543-182430
robert.staffa@fnusa.cz
 
pokladník
doc. MUDr. Brát Radim, Ph.D. MBA
Kardiochirurgické centrum FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597-375101
radim.brat@fnspo.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Šebesta Pavel, CSc.
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
tel: 973-201111
p.sebesta@skc.de
 
člen výboru
prof. MUDr. Třeška Vladislav, DrSc.
Chirurgická klinika FN
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 377-104270
treska@fnplzen.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Adamec Miloš, CSc.
Klinika transplantační chirurgie IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
tel: 261-364104
milos.adamec@ikem.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Lindner Jaroslav, CSc.
II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 00 Praha 28
tel: 224-962746
Jaroslav.Lindner@vfn.cz
 
člen výboru
MUDr. Černý Štěpán, CSc. MBA
Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
tel: 257-272523
stepan.cerny@gmail.com
 
člen výboru
prof. MUDr. Vojáček Jan, Ph.D.
Kardiochirurgická klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-832242
vojacek.jan@fnhk.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

prof. MUDr. Harrer Jan, CSc.
Kardiochirurgická klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495 833 277
jharrer@seznam.cz
 
člen RK
doc. MUDr. Rohn Vilém, CSc.
Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-435201
vilem.rohn@fnmotol.cz
 
člen RK
MUDr. Šedivý Petr
Klinika cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
tel: 257-272542
petr.sedivy@homolka.cz