Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost klinické biochemie

Webová stránka: www.cskb.cz

Anglický název: Czech Society of Clinical Biochemistry

Latinský název: Societas Bohema Biochemiae Clinicae Colendae

Zkratka: ČSKB

Časopis: Klinická biochemie a metabolismus (ISSN 1210-7921)

Vydavatel: Stapro, s.r.o.

Periodicita: 4x ročně

Počet členů společnosti: 1067

Z historie


Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2022):
čestný předseda
prof. MUDr. Palička Vladimír, CSc. dr.h.c.
ředitelství Fakultní nemocnice
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-832129
palicka@lfhk.cuni.cz
 
předseda
prof. MUDr. Racek Jaroslav, DrSc.
Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 377-104233
racek@fnplzen.cz
 
místopředseda
doc. Ing. Springer Drahomíra, Ph.D.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-962883
springer@vfn.cz
 
místopředseda
MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
OKL, Klatovská nemocnice a.s.
Plzeňská 929
339 01 Klatovy
tel: 777 170 672
richard.pikner@klatovy.nemocnicepk.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Malina Pavel, Ph.D 
OKB, Nemocnice Písek a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
tel: 382772120
malina@nemopisek.cz
 
pokladník
MUDr. Kubáč Petr
OKB, Městská nemocnice
Nemocniční 20
728 80 Ostrava
tel: 725 500 657
petr.kubac@mnof.cz
 
člen výboru
RNDr. Gotzmannová Dagmar
SPADIA LAB, a.s.
Dr. Martínka 1491/7
700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel: 724-969324
dagmar.gotzmannova@spadia.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Zima Tomáš, DrSc. MBA
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-962841
zimatom@cesnet.cz
 
předseda RK
MUDr. Verner Miroslav
Centrální laboratoř - Nemocnice, a.s.
B. Němcové 54
370 01 České Budějovice 1
tel: 387 873 500
verner@nemcb.cz
 
člen RK
RNDr. Louženský Gustav
IMUMED, s.r.o.
Jankovcova 2
170 00 Praha 7
tel: 277-779723
glouzensky@volny.cz
 
člen RK
RNDr. Benáková Hana, MBA
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-962840
benakova@vfn.czSeznam sekcí a kontakty na jeich předsedy OS:

2301    SEKCE 23 - biochemických laborantů
  Mgr. Bunešová Martina, MBA
  ÚLCHKB 2. LF UK a FNM
  V Úvalu 84
  150 06 Praha 5 - Motol
  tel: 224-435318
  martina.bunesova@fnmotol.cz
   
  SEKCE zdravotních laborantů
  Mgr. Martina Bunešová, MBA 
  bunesovam@seznam.cz