Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost klinické cytologie

Webová stránka: www.cyt.cz

Anglický název: Czech Society of Clinical Cytology

Latinský název: Societas Cytologiae Clinicae Colendae

Zkratka: SKC

Počet členů společnosti: 571

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2022)

předseda
MUDr. Alena Beková, M.I.A.C.
CGOP, s.r.o.
Vocelova 603/5
Praha 2
120 00
mobil: 603-479144
bekova@cgop.cz

místopředseda
MUDr. Eva Svobodová
Gynekologická ordinace
Školní 146
Příbram 1
261 01
mobil: 724-006388
cygysro@seznam.cz

vědecký sekretář
prof., MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., F.I.A.C
Ústav patologie 1. LFUK a VFN
Studničkova 2
Praha 28
128 00
jaroslava.duskova@lf1.cuni.cz

pokladník
Mgr. Irena Večerková
Sanatorium Helios,s.r.o.
Štefánikova 16
Brno 2
602 00
mobil: 603-311826
vecerkova@damier.cz

člen výboru
prim., MUDr. Václav Šnorek
Odd. plicní a TBC, Nemocnice
B. Němcové 54
České Budějovice 1
370 01
mobil: 607-848556
snorekv@gmail.com

člen výboru
Bc. Michaela Benešová,FN
17.listopadu 1790
Ostrava - Poruba
708 52
mobil: 737-968852
michaela.benesova@fno.cz

člen výboru
MUDr. Ondrej Ondič, F.I.A.C
Bioptická laboratoř, Medimarket s.r.o.
Mikulášské nám. 4
Plzeň 26
326 00
mobil: 737-237585
ondic@medima.cz

člen výboru
MUDr. Ondřej Sobek, CSc.
Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii
Sokolovská 304
Praha 9
190 00
mobil: 603-177262
ondrej.sobek@likvor.cz

člen výboru
B. Zdeňka Svojanovská
Patologie Litomyšl, s.r.o.
J.E.Purkyně 652
Litomyšl
570 01
svojanovska@patlm.cz

člen výboru
MUDr. Jiřina Jirešová
Odborný lék.ústav Albertinum Žamberk
564 01
jirina.jiresova@nempk.cz

člen výboru
prof., MUDr. Petr Zatloukal, CSc.
Klinika pneumologie FN Na Bulovce
Budínova 81
Praha 8
180 81
mobil: 603-517093
zatloukp@fnb.cz

člen výboru
prim., MUDr. Zdeňka Hortíková
Sanatorium HELIOS Štefánikova 12
Brno 2
602 00
mobil: 603-844156
hortikova@sanatoriumhelios.cz

člen výboru
MUDr. Pavel Pumpr
Gyn-Cyt,s.r.o.
U Nemocnice 380/III
Jindřichův Hradec
377 38
mobil: 732-955483
cyto.pumpr@quick.cz

člen výboru
MUDr. Zoltán Kerekes, M.I.A.C.
Patologie Litomyšl s.r.o.
J. E. Purkyně 652
Litomyšl
570 01
mobil: 737-808979
svojanovska@patlm.cz

člen výboru
MUDr. Čestmír Dvořáček
Cytogyn, s.r.o.
Kutuzovova 7
Ostrava 3
703 00
cytogyn@seznam.cz

člen výboru
doc., MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
Ústav molekulární patologie FN
Hněvotínská 3
Olomouc 9
779 00
mobil: 775-761560
Jaroslav.Horacek@fnol.cz

předseda RK
MUDr. Lenka Čeganová, M.I.A.C
Aesklub Patologie, k.s. Laboratoř Trutnov
Horská 64
Trutnov 1
541 01
mobil: 731-171752
patologie.trutnov@aeskulab.cz

člen RK
B. Jaroslava Bláhová
CYGY s.r.o.
Školní 146
Příbram 8
261 01
mobil: 720-310741
jizlivka@seznam.cz