Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká angiologická společnost

Webová stránka: www.angiology.cz 

Anglický název:  Czech Society of Angiology

Latinský název: Societas Angiologica Bohema

Zkratka: ČAS

Časopis: VASA

Vydavatel: H. Huber Verlag, Bern

Perioda: 6x ročně

Počet členů společnosti: 622

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2021):

předseda

doc. MUDr. Karetová Debora, CSc.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
tel: 224-962639
dkare@lf1.cuni.cz
 
místopředseda
MUDr. Jiří Matuška
Cévní ambulance, MATMED s.r.o.
Moravní 4185/16
Hodonín 1
karo@ikem.cz
 
pokladník
MUDr. Kučera Dušan, Ph.D. MBA
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN
Frýdecká 1
Vratimov 1
dusan.kucera@vtn.agel.cz
 
pokladník
MUDr. Karel Roztočil, CSc.
Kardiologická klinika IKEM
Hrubého 2
Praha 82
karo@ikem.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Alena Broulíková, CSc.
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN
Nad Kapličkou 2
Praha 10
alena.broulikova@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
MUDr. Chochola Miroslav, CSc.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
tel: 224-962510
miroslav.chochola@vfn.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Hirmerová Jana, Ph.D.
II. interní klinika LF UK a FN
E. Beneše 13
30599 Plzeň
tel: 377-402375
hirmerova@fnplzen.cz
 
člen výboru
MUDr. Vařejka Petr
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
tel: 224-962867
petr.varejka@vfn.cz
 
člen výboru
doc., MUDr. Jan Piťha, Ph.D., CSc.
FN Motol, 2.LF, Interní klinika
Na Valech 283/16
Praha 6
japi@ikem.cz
 

 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Muchová Irena
Cévní a interní ordinace
Drtinova 539/6
15000 Praha 5
tel: 257-316066
imuchova@atlas.cz
 
člen RK
doc. MUDr. Bulvas Miroslav, CSc.
II. interní klinika FNKV
Šrobárova 50
10034 Praha 10
tel: 267-162668
miroslav.bulvas@fnkv.cz
 
člen RK
doc. MUDr. Lubanda Jean-Claude, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
tel: 224-962868
jean-claude.lubanda@vfn.cz

 Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy:

89001    SEKCE 89 - mikrocirkulace
  MUDr. Zeman Jan, CSc.
  Odd. funkční diagnostiky Nemocnice Na Bulovce
  Budínova 2
  18081 Praha 8
  266-082564
  jan.zeman@fnb.cz;jan.zeman@bulovka.cz
89002    SEKCE 89 - duplexní sonografie
  MUDr. Vítovec Miroslav, CSc.
  II. interní klinika 1. LF UK a VFN
  U Nemocnice 2
  12808 Praha 2
   
  mvito@lf1.cuni.cz;mivi@medicon.cz;miroslav.vitovec@lf1.cuni.cz
89003    SEKCE 89 - ambulantních angiologové
  MUDr. Muchová Irena
  Cévní a interní ordinace
  Drtinova 539/6
  15000 Praha 5
  257-316066
  imuchova@atlas.cz
89004    SEKCE 89 - intervenční a intensivní angiologie
  doc. MUDr. Bulvas Miroslav, CSc.
  II. interní klinika FNKV
  Šrobárova 50
  10034 Praha 10
  267-162668
  miroslav.bulvas@fnkv.cz
89005    SEKCE 89 - sester
  Malá Michaela
  II. interní klinika 1. LF UK a VFN
  U Nemocnice 2
  12800 Praha 28
  224-962867
  mala.michaela@vfn.czmichaela.mala@seznam.cz