Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká angiologická společnost

Webová stránka: www.angiology.cz 

Anglický název:  Czech Society of Angiology

Latinský název: Societas Angiologica Bohema

Zkratka: ČAS

Časopis: VASA

Vydavatel: H. Huber Verlag, Bern

Perioda: 6x ročně

Počet členů společnosti: 627

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2021):

předseda
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
mobil: 775-954470
dkare@lf1.cuni.cz

místopředseda
MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA
Centrum vaskulárních intervencí, Vítkovická nemocnice a.s.
Zálužanského 15
703 84 Ostrava 3
mobil: 724-649912
kucera@pedicor.cz

místopředseda
MUDr. Karel Roztočil, CSc.
Kardiologická klinika IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
mobil: 606-570559
karo@ikem.cz

vědecký sekretář
MUDr. Jiří Matuška
Cévní ambulance, MATMED s.r.o.
Kollárova 9
695 01 Hodonín 1
mobil: 777-215598
jiri.matuska@matmed.cz

pokladník
MUDr. Alena Broulíková, CSc.
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2
mobil: 733-165300
alena.broulikova@lf1.cuni.cz

člen výboru
prof. MUDr. Jan Piťha, Ph.D., CSc.
Institut klinické a ecperimentální medicíny
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha
a Interní klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
japi@ikem.cz

člen výboru
MUDr. Petr Vařejka
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
petr.varejka@vfn.cz

člen výboru
doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
II. interní klinika LF UK a FN
E. Beneše 13
305 99 Plzeň
hirmerova@fnplzen.cz

člen výboru
MUDr. Miroslav Chochola
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
mobil: 724-291874
miroslav.chochola@vfn.cz

předseda RK
MUDr. Irena Muchová
Cévní a interní ordinace
Drtinova 539/6
150 00 Praha 5
mobil: 737-430834
imuchova@atlas.cz

člen RK
doc. MUDr. Jean-Claude Lubanda, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
mobil: 774-988566
jean-claude.lubanda@vfn.cz

člen RK
doc. MUDr. Miroslav Bulvas, CSc.
II. interní klinika FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
mobil: 603-426473
miroslav.bulvas@fnkv.cz

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy:

89001    SEKCE 89 - mikrocirkulace
  MUDr. Zeman Jan, CSc.
  Odd. funkční diagnostiky Nemocnice Na Bulovce
  Budínova 2
  180 81 Praha 8
  266-082564
  jan.zeman@fnb.cz;jan.zeman@bulovka.cz
89002    SEKCE 89 - duplexní sonografie
  MUDr. Vítovec Miroslav, CSc.
  II. interní klinika 1. LF UK a VFN
  U Nemocnice 2
  128 08 Praha 2
   
  mvito@lf1.cuni.cz;mivi@medicon.cz;miroslav.vitovec@lf1.cuni.cz
89003    SEKCE 89 - ambulantních angiologové
  MUDr. Muchová Irena
  Cévní a interní ordinace
  Drtinova 539/6
  15000 Praha 5
  257-316066
  imuchova@atlas.cz
89004    SEKCE 89 - intervenční a intensivní angiologie
  doc. MUDr. Bulvas Miroslav, CSc.
  II. interní klinika FNKV
  Šrobárova 50
  100 34 Praha 10
  267-162668
  miroslav.bulvas@fnkv.cz
89005    SEKCE 89 - sester
  Malá Michaela
  II. interní klinika 1. LF UK a VFN
  U Nemocnice 2
  128 00 Praha 28
  224-962867
  mala.michaela@vfn.czmichaela.mala@seznam.cz