Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká lymfologická společnost

Webová stránka: www.lympho.cz

Anglický název: Czech Lymphology Society 

Latinský název: Societas Lymphologica Bohema 

Zkratka: ČLyS

Počet členů společnosti: 268

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005
 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2021):

předseda

doc. MUDr. Wald Martin, Ph.D.
I. chirurgická klinika 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-434154
martin.wald@telecom.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Navrátilová Zuzana, Ph.D.
DermAngio s.r.o.
Jamborova 22
615 00 Brno 15
tel: 548-531690
zuz.navratilova@seznam.cz
 
pokladník
MUDr. Houdová Hana
Centrum pro terapii lymfedému
Jožky Jabůrkové 227
530 09 Pardubice 9 - Trnová
tel: 466-648436
houdova@gmail.com
 
člen výboru
prof. MUDr. Eliška Oldřich, DrSc.
Anatomický ústav 1. LF UK
U Nemocnice 3
128 00 Praha 28
tel: 224-965779
oldrich.eliska@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Pavlasová Věra
Kožní oddělení Nemocnice, p.o.
Purkyňovo nám. 133/2
674 01 Třebíč 1
tel: 568-809627
vpavlasova@nem-tr.cz
 
člen výboru
MUDr. Vlasák René
Ordinace
Londýnská 59
120 00 Praha 2
 
vlasak@prevence2000.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Vojáčková Naděžda
Dermatovenerologie, Nuselská poliklinika
Táborská 57
140 00 Praha 4
tel: 234-091115
nadavojackova@seznam.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Slonková Veronika, Ph.D.
I. dermatovenerologická klinika FNuSA
Pekařská 53
656 91 Brno - Bohunice
tel: 543-182794
veronika.slonkova@fnusa.cz
 
člen RK
Ing. Kopsa Karel
KOPSA s.r.o.
Čs. armády 377
250 67 Klecany
tel: 284-890528
karel.kopsa@worldonline.cz
 
člen RK
MUDr. Žampachová Iva
HOMEA, s.r.o.
Jana Palacha 1461
530 02 Pardubice 2
tel: 466-303560
kozni@homea.cz