Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost maxillo-faciální chirurgie

Webová stránka: www.mfch.cz

Anglický název: Association for Maxillo-facial Surgery

Latinský název: Societas Chirurgiae Maxillo-facialis Colendae

Zkratka: MFCH

Počet členů společnosti: 167

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 - 2020):
předseda
prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 32
128 00 Praha 28
tel: 224-963191
rene.foltan@vfn.cz
 
vědecký sekretář
Doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN
I. P. Pavlova 6
779 00 Olomouc 9
tel: 588-444551
peter.tvrdy@fnol.cz
 
pokladník
MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D.
KÚČOCH - FN
Jihlavská 25
602 00 Brno 2
tel: 543-232416
vperina@seznam.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Vrbacký Aleš
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
tel: 466-015202
ales.vrbacky@nemocnice-pardubice.cz
 
člen výboru
MUDr. Michl Petr, Ph.D.
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 588-444559
petr.michl@fnol.cz
 
člen výboru a tajemník
MUDr. Res Oldřich
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FNsP
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597-375925
res.oldrich@post.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Šimek Jiří
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 585-854552
jiri.simek@bnzlin.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

prim. MUDr. Hrušák Daniel, Ph.D.
Stomatologická klinika FN
Pod Stráží 21
323 00 Plzeň 23
tel: 377-104702
hrusak@stomatochirurg.cz
 
člen RK
MUDr. Machoň Vladimír
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
tel: 532-232484
vladimir.machon@vfn.cz
 
člen RK
prim. MUDr. Pavlíková Gabriela
Stomatologická klinika VFN
U Nemocnice 2
120 00 Praha 2
tel: 224-963009
gabriela.pavlikova@vfn.cz